Actualitate

Președinta CA, despre inițiativa votată în Găgăuzia: „Creează riscul iminent de apariție a unor servicii de televiziune și de radiodifuziune sonoră plasate în afara câmpului legal”

Consiliul Audiovizualului califică votarea la Comrat a unui mecanism „paralel” de licențiere a posturilor TV și radio drept „tentativă de eludare a Codului serviciilor media audiovizuale și a hotărârilor instanțelor de judecată naționale”, potrivit președintei autorității. Liliana Vițu a mai precizat pentru Media Azi că, de îndată ce proiectul a revenit pe ordinea de zi a Adunării Populare a Găgăuziei, instituția a informat Guvernul, care are reprezentant în teritoriu, comisiile de profil ale Parlamentului, Președinția, Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura Generală. 

Proiectul de lege care reprezintă o nouă tentativă de reglementare a mass-mediei la nivel local a fost votat în primă lectură pe 25 iunie. Între altele, se instituie o nouă procedură de licențiere a activității posturilor TV și de radio din Găgăuzia, care constă în obținerea din partea Direcției Generale Construcții și Infrastructură a UTAG, contra cost, a unei autorizații numite Izin

Președinta CA atenționează despre riscurile inițiativei. „Norma legală menționată intră în contradicție evidentă cu prevederile Codului nr. 174/2018 și Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160/2011, care stabilesc condițiile și procedurile aferente eliberării licenței de emisie, unica autoritate competentă de a elibera acte permisive în domeniul audiovizual fiind Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova. Înlocuirea licenței de emisie cu așa-numitul permis Izin, în baza căruia vor putea funcționa furnizorii de servicii media audiovizuale din UTAG, creează riscul iminent de apariție (sau continuare a activității) a unor servicii de televiziune și de radiodifuziune sonoră plasate în afara câmpului legal”, ne-a explicat Liliana Vițu.  

Ea a mai precizat că, în scrisorile adresate instituțiilor statului, a amintit că „prin Încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 5 octombrie 2022, au fost declarate inadmisibile recursurile depuse de Guvernatorul Găgăuziei și Adunarea Populară a Găgăuziei împotriva Hotărârii Curții de Apel Comrat, prin care Legea UTA Găgăuzia cu privire la licențierea unor genuri de activități, din 7 iulie 2000, adoptată de Adunarea Populară a Găgăuziei, a fost anulată ca fiind ilegală, constatând că aceasta contravine legilor ierarhic superioare. Astfel, prin promovarea proiectului menționat mai sus, se urmărește scopul eludării hotărârilor instanțelor de judecată naționale”.

Și mai multe ONG-uri de media au criticat inițiativa, într-o declarație publică, argumentând că „în virtutea Codului serviciilor media audiovizuale, dar și a legislației ce reglementează procedurile de autorizare a anumitor activități, CA este unica autoritate investită prin lege să decidă asupra acordării actelor permisive de difuzare a unui anumit serviciu media audiovizual. Instituirea unor mecanisme parale de autorizare, precum Izinul, din partea autorităților UTAG, constituie o tentativă de eludare a regimului de autorizare existent și contravin legislației statului, precum și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”. 

Show More

💬 ...

Back to top button