Actualitate

Noul-vechi „Izin”. Autoritățile din Găgăuzia au votat în primă lectură instituirea unui mecanism „paralel” de licențiere a posturilor TV și radio

Autoritățile locale din Găgăuzia au votat în prima lectură un proiect de lege care instituie un mecanism „paralel” de licențiere a activității mass-mediei audiovizuale din regiune, atribuție exclusivă a Consiliului Audiovizualului, prin cumpărarea unui act permisiv (Izin). ONG-urile de media au condamnat „tentativele repetate de a submina libertatea presei în regiune”, odată ce inițiativa nu este la prima sa apariție. Aceasta a mai stârnit critici și la începutul anului. Atunci, proiectul viza reglementarea presei online, dar a fost retras. 

Proiectul de lege care reprezintă o nouă tentativă de reglementare a mass-mediei la nivel local a revenit pe masa deputaților Adunării Populare a Găgăuziei și a fost votat în primă lectură pe 25 iunie. În cadrul întrunirii, deputații s-au certat și au luat pauze, iar în scurta perioadă lucrativă a ședinței au votat mai multe proiecte pe bandă rulantă, printre care și cel care modifică mai multe articole ale legii locale cu privire la audiovizual. 

Mai exact, între altele, se instituie o nouă procedură de licențiere a activității posturilor TV și de radio din regiune, care constă în obținerea din partea Direcției Generale Construcții și Infrastructură a UTAG, contra cost, a unei autorizații numite Izin. Cuantumul plății pentru acest act permisiv ar urma să fie aprobat anual. 

Amendamentele aprobate de organul legislativ al UTAG conțin și mai multe intervenții pe mecanismele de funcționare a furnizorului public regional de servicii media – Gagauziya Radio Televizionu (GRT). Bunăoară, se introduce o procedură de evaluare anuală a activității angajaților de către o „comisie specială”, în componența căreia ar urma să fie și un membru din organul legislativ local. 

REACȚIA ONG-URILOR DE MEDIA

Într-o declarație publică, mai multe organizații neguvernamentale din domeniu explică despre faptul că „în virtutea Codului serviciilor media audiovizuale, dar și a legislației ce reglementează procedurile de autorizare a anumitor activități, CA este unica autoritate investită prin lege să decidă asupra acordării actelor permisive de difuzare a unui anumit serviciu media audiovizual. Instituirea unor mecanisme parale de autorizare, precum Izinul, din partea autorităților UTAG, constituie o tentativă de eludare a regimului de autorizare existent și contravin legislației statului, precum și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”. 

În plus, modificările ce vizează GRT „prezintă un potențial major de subminare a independenței furnizorului public”. „ONG-urile semnatare condamnă tentativele autorităților din UTAG de a submina libertatea presei, exprimându-și regretul cu privire la repetitivitatea derapajelor de acest fel. Cerem autorităților UTAG să retragă neîntârziat inițiativa legislativă ce contravine flagrant Constituției Republicii Moldova și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”, se arată în declarație. 

TENTATIVE ANTERIOARE LA COMRAT 

Inițial, prin intermediul unui proiect similar, aleșii locali și-au dorit să oblige sursele media online din regiune să cumpere așa-numitul permis de activitate de la autorități (Izin), la fel în schimbul unei taxe anuale. În plus, instituția media urma să coordoneze cu Comitetul Executiv – organul echivalent Guvernului la nivel local –  concepția generală, dar și să prezinte anual autorității emitente un raport privind implementarea concepției.

Documentul a fost supus dezbaterilor publice, iar în timpul discuțiilor, Svetlana Mironova, șefa reprezentanței Oficiului Avocatului Poporului la Comrat, a criticat atât graba cu care a fost promovat acest proiect, cât și conținutul lui. Ea a atras atenția, în special, la controlul asupra activităților mass-mediei electronice private, care se dorea prin acest document. Într-un interviu recent pentru Media Azi, Mironova a atenționat că vechiul proiect de lege „n-a fost elaborat corespunzător, iar multe prevederi încălcau Legea privind accesul la informație. Scopul lui a fost controlul asupra tuturor surselor de informare în masă din regiune, deși mecanisme pentru exercitarea acestui control nu existau”. În același interviu, Mironova a atenționat că inițiativa poate să reapară în spațiul public, fapt care s-a confirmat. 

Show More

💬 ...

Back to top button