Acte legislative

Extrase:

 • Articolul 43. Drepturi ale personalității
 • Articolul 45. Dreptul la propria imagine
 • Articolul 46. Atingeri aduse vieții private
 • Articolul 47. Limitele dreptului la viață private
 • Articolul 48. Prezumția de consimțământ
 • Articolul 49. Respectul datorat persoanei decedate
 • Articolul 476. Obiectele de proprietate intelectuală
 • Articolul 477. Conținutul digital și bunul digital

Extrase:

 • Articolul 71. Încălcarea legislației privind accesul la informație şi cu privire la petiționare
 • Articolul 3137. Excesul de putere în cazul documentelor în format electronic
 • Articolul 70. Calomnia
 • Articolul 69. Injuria
 • Articolul 741. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • Articolul 177. Încălcarea inviolabilității vieții personale
 • Articolul 178. Violarea dreptului la secretul corespondenței
 • Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie
 • Articolul 1801. Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau intimidarea pentru critică
 • Articolul 1802. Cenzura
 • Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre ațîțarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase

Proiecte legislative ale CJI

Back to top button