Despre noi

Media Azi este platforma Centrului pentru Jurnalism Independent care oferă, cu o periodicitate zilnică, informații relevante din domeniul mass-media, având menirea să explice publicului larg fenomenele, tendințele și problemele ce vizează spațiul informațional din Republica Moldova. Cu un flux constant de ştiri locale şi internaţionale despre presă, interviuri, articole analitice, emisiuni și caricaturi, ne propunem să creăm un mediu informaţional suficient pentru oricine vrea să cunoască ultimele actualităţi din presa din Moldova şi să-şi formeze o opinie argumentată.

Totodată, Media Azi pune la dispoziție instrumente și resurse utile profesioniștilor din mass-media: sfaturi privind activitatea profesională, prevederi legale ce vizează domeniul mass-media, codurile cu norme deontologice și ghiduri de bune practici în jurnalism etc. 

Site-ul Media Azi a fost dezvoltat în anul 2013, cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova.

Politica editorială a portalului Media Azi al CJI

Centrul pentru Jurnalism Independent, entitate nonguvernamentală, necomercială și apolitică, este prima organizație de media din Republica Moldova care, în scopul valorificării misiunii sale de a contribui la consolidarea presei libere, gestionează portalurile Media Azi și Mediacritica.

VALORI

Corectitudine și imparțialitate: Informația publicată este prezentată de o manieră corectă, echilibrată şi imparţială și contribuie la înțelegerea evenimentelor și a subiectelor de către cititorii portalurilor.

Deontologie și etică: Jurnaliștii portalului Media Azi, precum și alți angajați ai Centrului pentru Jurnalism Independent respectă cele mai înalte standarde etice și principiile deontologiei profesionale.

Drepturile omului: În conținuturile publicate pe Media Azi, autorii nu discriminează pe criterii de naționalitate, limbă vorbită, religie, vârstă, sex etc.

Egalitate de gen: Portalul Media Azi respectă principiul egalității de gen și încurajează reflectarea echilibrată și profesionistă a subiectelor despre femei și bărbați. Autorii respectă forma de feminin a profesiilor, în măsura în care acest principiu este aplicabil. 

Neafiliere politică: Jurnaliștii și alți angajați ai Centrului pentru Jurnalism Independent nu sunt afiliați politic și nu susțin, în activitatea lor în cadrul organizației, partide politice sau politicieni nici în campaniile electorale, nici în afara lor.

PRINCIPII

Jurnaliștii portalului Media Azi își exercită activitatea în strictă corespundere cu prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, ale altor norme de autoreglementare, dar și în spiritul legii care guvernează domeniul media. 

Știrile sunt publicate în timp util și diseminate pe variate canale de comunicare pentru a ajunge la grupurile țintă. 

Autorii care publică materiale analitice și nu sunt parte a echipei CJI sunt persoane integre. 

Articolele publicate pe Media Azi, de rând cu produsele audio, video și cele în format interactiv urmează a fi preluate cu acordul prealabil al reprezentanților Centrului pentru Jurnalism Independent. 

Responsabilitatea editorială pentru conținuturile publicate pe portalul Media Azi, precum și pe subpaginile platformei, aparține pe deplin Centrului pentru Jurnalism Independent.

Back to top button