Politica editorială

Politica editorială a portalului Media Azi al CJI

Centrul pentru Jurnalism Independent, entitate nonguvernamentală, necomercială și apolitică, este prima organizație de media din Republica Moldova care, în scopul valorificării misiunii sale de a contribui la consolidarea presei libere, gestionează portalurile Media Azi și Mediacritica.

VALORI

Corectitudine și imparțialitate: Informația publicată este prezentată de o manieră corectă, echilibrată şi imparţială și contribuie la înțelegerea evenimentelor și a subiectelor de către cititorii portalurilor. Orice informație factuală/statistică este verificată și citată corespunzător, iar materialele foto/video sunt publicate cu indicarea sursei acestora.

Deontologie și etică: Jurnaliștii portalului Media Azi, precum și alți angajați ai Centrului pentru Jurnalism Independent respectă cele mai înalte standarde etice și principiile deontologiei profesionale;

Drepturile omului: În conținuturile publicate pe Media Azi, jurnaliștii și alți angajați ai Centrului pentru Jurnalism Independent nu discriminează pe criterii de naționalitate, limbă vorbită, religie, vârstă, sex etc. Comentariile care defăimează, promovează discursul instigator la ură și hărțuirea sau care aduc prejudicii vieții private urmează a fi eliminate (fie până la, fie după publicarea acestora).

Egalitate de gen: Portalul Media Azi respectă principiul egalității de gen și încurajează reflectarea echilibrată și profesionistă a subiectelor despre femei și bărbați. Autorii respectă forma de feminin a profesiilor, în măsura în care acest principiu este aplicabil.

Neafiliere politică: Jurnaliștii și alți angajați ai Centrului pentru Jurnalism Independent nu sunt afiliați politic și nu susțin, în activitatea lor în cadrul organizației, partide politice sau politicieni nici în campaniile electorale, nici în afara lor.

PRINCIPII

Jurnaliștii portalului Media Azi își exercită activitatea în strictă corespundere cu prevederile Codului deontologic al jurnalistului Republica Moldova, ale altor norme de autoreglementare, dar și în spiritul legii care guvernează domeniul media.

Știrile sunt publicate în timp util și diseminate pe variate canale de comunicare pentru a ajunge la grupurile-țintă.

Autorii care publică materiale analitice și nu sunt parte a echipei CJI sunt persoane integre.

Media Azi admite situații în care acordarea anonimatului surselor este importantă și necesară pentru a le proteja siguranța și viața ori mijloacele de trai atunci când informațiile de interes public dezvăluite riscă să le pună în pericol. Decizia de garantare a anonimității trebuie să fie justificată și aprobată de echipa editorială.

Jurnaliștii portalului Media Azi, precum și autorii externi respectă principiile ce vizează absența oricăror conflicte de interese – reale, potențiale sau percepute – care ar putea compromite integritatea articolelor publicate sau independența editorială. Conducerea CJI este responsabilă de revizuirea și gestionarea conflictelor de interese în redacție. Orice conflict de interese trebuie dezvăluit prompt conducerii CJI (interese financiare, relații personale, afilieri politice sau orice alți factori care pot influența activitatea organizației). În cazurile în care există un conflict de interese, persoanele implicate urmează să se abțină de la documentarea materialelor jurnalistice și/sau publicarea acestora. În plus, dacă un conflict de interese nu poate fi evitat, vom dezvălui în mod clar informații relevante publicului, oferind context și asigurând transparența.

Reporterii Media Azi respectă normele deontologice și etice în transmiterea informației în format live, fiind asigurate acuratețea, transparența, reprezentarea corectă și echilibrată a evenimentelor, respectul vieții private și a demnității umane. În cazul unor erori sau inexactități descoperite în timpul informării în regim live, datele urmează a fi corectate de urgență.

Articolele publicate pe Media Azi, de rând cu produsele audio, video și cele în format interactiv urmează a fi preluate cu acordul prealabil al reprezentanților Centrului pentru Jurnalism Independent.

Responsabilitatea editorială pentru conținuturile publicate pe portalul Media Azi, precum și pe subpaginile plaformei, aparține pe deplin Centrului pentru Jurnalism Independent. Reporterii și autorii externi sunt responsabili pentru crearea nemijlocită a conținutului, în timp ce redactorul-șef este responsabil pentru editarea, verificarea faptelor, aprobarea și publicarea finală a produsului media.

Media Azi nu publică materiale comerciale. Totuși, în cazul unor excepții, aceste materiale trebuie marcate corespunzător (Publicitate). În plus, orice material elaborat de oricare altă entitate în afară de CJI trebuie marcat corespunzător, pentru a-l distinge de materialele proprii.

CJI se declară împotriva oricăror forme de discriminare a angajaților și susține egalitatea de șanse în procedurile de angajare a personalului, precum și asigură respectarea securității online și offline de către aceștia, în strictă conformitate cu politice interne ale organizației. În caz de amenințări de orice fel (fizice, verbale, online sau offline), jurnaliștii nu vor contribui la perpetuarea conflictului și urmează să raporteze situația managementului CJI și/sau organelor competente. În cazul unui atac (verbal sau fizic), CJI aplică proceduri conforme cu politicile interne ale organizației.

Eficiența implementării prezentei politici editoriale este evaluată anual de către redactorul-șef. Pentru precizări pe marginea politicii editoriale sau pentru semnalarea cazurilor de încălcare a prevederilor expuse contactați redactora-șefă a CJI, Victoria Dodonvdodon@ijc.md sau redactia@ijc.md. Plângerile urmează a fi soluționate în termen de până la 7 zile calendaristice.

Back to top button