Actualitate

O nouă decizie a Consiliului Europei cere autorităților să revizuiască „fără întârziere” amendamentele legislative care au readus TRM sub control parlamentar

O nouă decizie a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei reia apelul adresat autorităților Republicii Moldova de a revizui „fără întârziere” prevederile din legislația audiovizuală care au readus, în toamna anului 2021, furnizorul public de servicii media sub control parlamentar și au intervenit peste mecanismele ce garantau independența Consiliului Audiovizualului (CA) și a Teleradio-Moldova (TRM). Decizia a fost emisă pe 14 martie ca parte a procesului de supraveghere a executării de către autorități a hotărârii pe cauza Manole și alții contra Moldovei, examinarea căreia a trecut într-o procedură avansată la Strasbourg în luna iunie 2022. 

Potrivit deciziei publicate, Comitetul de Miniștri „și-a reiterat apelul adresat autorităților de a elabora, fără întârziere, amendamente la Codul serviciilor media audiovizuale pentru a asigura garanții clare pentru independența reală a Consiliului Audiovizualului și inamovibilitatea membrilor săi, precum și pentru a exclude un eventual control politic asupra Teleradio-Moldova”. În plus, se insistă pe necesitatea de a implica societatea civilă în acest proces, fiind luate în considerare standardele relevante ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și recomandările experților Consiliului Europei, „furnizate deja la cererea autorităților și care sugerează un set de elemente ce trebuie incluse în noul proiect de lege”. 

Decizia este parte a unui proces mai lung prin care Consiliul Europei supraveghează autoritățile de la Chișinău pe marginea unei hotărâri CtEDO neexecutată definitiv de Republica Moldova. Este vorba de hotărârea pe cauza Manole și alții contra Moldovei, emisă în anul 2009, când statul a fost condamnat la CtEDO pentru încălcarea dreptului la libera exprimare, garantat de Articolul 10 al Convenției. 

Curtea a constatat atunci că legile în vigoare în perioada anilor 2001 – 2006 nu ofereau suficiente garanții pentru a preveni și curma imixtiuni în politica editorială a furnizorului public de televiziune, exercitate de forțele politice aflate la guvernare prin intermediul conducerii de vârf a companiei Teleradio-Moldova.

De-a lungul anilor, problemele constatate nu au fost remediate integral, iar în toamna anului 2021 deputații au promovat două proiecte de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale. Primul permite oricărei majorități parlamentare să revoce membrii CA, determinând astfel subordonarea politică a autorității, iar cel de-al doilea a readus în cadrul legal național mecanisme ce presupun implicarea directă a Parlamentului în numirea și revocarea (în baza unor temeiuri lipsite de claritate) organelor de conducere și supraveghere ale TRM.

În iunie 2022, examinarea executării hotărârii a trecut într-o procedură avansată. 

Citiți și: 

Audiovizualul public din Republica Moldova, între „paiul” din trecut și „bârna” din prezent

Restanțele Republicii Moldova la executarea Hotărârilor CtEDO în cauze privind libertatea de exprimare

Show More

💬 ...

Back to top button