Actualitate

Instanța a respins pretențiile Cinema 1 împotriva deciziei CA privind asigurarea drepturilor persoanelor cu deficiențe de văz sau auz la serviciile audiovizuale

Magistrații Curții de Apel Chișinău au respins recent drept neîntemeiată plângerea postului Cinema 1 împotriva unei decizii a Consiliului Audiovizualului (CA), ce vizează asigurarea dreptului de acces la serviciile media audiovizuale a persoanelor cu dizabilități de văz sau de auz. Nemulțumirile vizează o hotărâre ce a intrat în vigoare la începutul anului 2023, prin care CA a instituit cerințe suplimentare legate de interpretarea programelor TV în limbajul mimico-gestual și de corelare a imaginii de pe ecran cu fundalul sonor. 

Decizia contestată de Cinema 1, aprobată de CA în septembrie 2022, venea să modifice și să completeze Regulamentul privind conținuturile audiovizuale în partea ce vizează regulile de asigurare și facilitare a accesului persoanelor cu deficiențe de văz sau auz la programele TV. 

Conform modificărilor intrate în vigoare în ianuarie 2023, furnizorii de servicii media trebuie să asigure redarea imaginii feței și a mâinilor persoanei care realizează interpretarea în limbaj mimico-gestual, în mărime de cel puțin 1/3 din ecran, iar în cadrul buletinelor de știri și meteo, posturile TV trebuie să asigure neapărat corelarea imaginii de pe ecran cu fundalul sonor. Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 septembrie, de respingere a contestației postului Cinema 1 împotriva deciziei CA, poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Show More

💬 ...

Back to top button