Actualitate

CA: O parte din televiziuni refuză să publice sursele de finanțare, invocând secretul comercial

Mai multe televiziuni din Republica Moldova nu au indicat sursele de finanțare și investițiile în rapoartele anuale prezentate Consiliului Audiovizualului, motivând refuzul prin „secret comercial” și „informații confidențiale”. Analiza a fost efectuată de membrul CA Ruslan Mihalevschi și prezentată la sfârșitul lunii mai.

Potrivit legislației, furnizorii privaţi de servicii media sunt obligaţi să publice pe propriile pagini web şi să prezinte CA anual, până la data de 1 februarie, un raport de activitate care să cuprindă numele, cetățenia proprietarului sau proprietarilor beneficiari, descrierea structurii proprietăţii, organigrama şi capitalul social ale furnizorului de servicii media, sursele de finanţare a serviciului media audiovizual şi informaţia privind realizarea concepţiei serviciului media audiovizual pentru anul de activitate precedent.

CA a informat că, în 2022, autoritatea a primit rapoartele anuale de activitate a 64 de servicii media de televiziune, transmise de 57 de furnizori privați (unii dețin câte două licențe). 

Potrivit analizei rapoartelor anuale pentru anul 2021 ale furnizorilor de servicii media de televiziune, efectuată de Ruslan Mihalevschi, zece televiziuni consideră că datele surselor de finanțare sunt „confidențiale” sau reprezintă „secret comercial”. Este vorba de NTV Moldova, Cinema 1, PEH TV, RTR Moldova, ITV, Bravo TV, Accent TV, Primul în Moldova, ProTV Chișinău și Tezaur TV.

Patru televiziuni au indicat că nu au avut surse de finanțare sau investiții în ultimul an – Gurinel TV, Popas TV, ATV Coguk și ATV.

Mihalevschi a remarcat că furnizorii de servicii media înțeleg diferit ce informații ar trebui să prezinte la rubrica cu privire la sursele de finanțare. „Unii au oferit informații detaliate despre sursele de finanțare. De exemplu, postul de televiziune Elita TV a oferit date privind veniturile și sursele de finanțare pentru serviciile media cu sume exacte (prestare servicii, vânzări, granturi etc.). În general, acest furnizor a realizat unul dintre cele mai complete și detaliate rapoarte anuale. Alți furnizori de servicii media au prezentat cifre generale sau procente pe surse de finanțare (autohtone, străine). Un alt grup de furnizori de servicii media s-a limitat la cuvinte generale (de exemplu, «Din propria activitate comercială», «Vânzări de publicitate, producții comerciale»), fără date exacte”, a spus Ruslan Mihalevschi.

În context, cu privire la decizia furnizorilor de servicii media de a nu indica expres sursele de finanțare, Ruslan Mihalevschi a menționat că, potrivit Codului civil, „deținătorul secretului comercial nu poate invoca un mijloc juridic de apărare a secretului comercial în cazul în care presupusa dobândire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc în oricare dintre următoarele cazuri: a) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este prevăzut de legislație și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, inclusiv pentru respectarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare în masă”.

La acest capitol, drept soluție pe termen scurt, membrul CA a propus „extinderea și clarificarea punctului privind sursele de finanțare a serviciilor media, precizarea mai detaliată a categoriilor de date pe care furnizorii de servicii media sunt obligați să le facă publice”. De asemenea, în opinia lui, ulterior pot fi propuse și modificări la Codul serviciilor media audiovizuale cu privire la transparența proprietății mass-media, conform standardelor europene: aplicarea Recomandărilor Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind asigurarea transparenței surselor de finanțare ale furnizorilor de servicii media (de exemplu, dezvăluirea relațiilor contractuale cu alte companii media sau agenții de publicitate și cu partide politice care pot afecta independența editorială) și altele.

Show More

💬 ...

Back to top button