Actualitate

CA a sancționat patru posturi de televiziune pentru insuficiența produsului local și în limba română

Consiliul Audiovizualului a amendat patru posturi de televiziune pentru încălcarea prevederilor privind difuzarea cotelor de programe audiovizuale locale și în limba română. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 27 aprilie.

Consiliul Audiovizualului a examinat raportul de monitorizare, pentru perioada 21-27 martie, a opt posturi de televiziune. Este vorba de 10TV, Media TV, Popas TV, Gurinel TV, Publika TV, Canal 3, N4 și Mega TV. Rezultatele monitorizării au atestat că Publika TV, Canal 3, N4 și Mega TV au încălcat prevederile legale privind volumul necesar de produse locale și în limba română. Pentru insuficiența programelor audiovizuale locale de cel puțin 80% în limba română, Publika TV a fost sancționată cu avertizare publică. Canal 3 s-a ales în total cu 22.000 de lei pentru încălcarea repetată a prevederilor privind produsul local și în limba română. N4 a fost sancționat cu 6.000 de lei pentru încălcarea repetată, iar Mega TV cu 10.000 de lei.

Reprezentanții Publika TV au comunicat CA că consideră eronată ponderea programelor locale în limba română indicată urmare monitorizării. „Deoarece consideră că calcularea ponderii de 80%, prevăzută la art. 4 al. 7 din Codul serviciilor media audiovizuale, urmează a fi efectuată nu din volumul de timp de programe locale realizate, ci din volumul de timp, conform clasificării”, a citat din răspunsul prezentat șefa Direcției monitorizare TV, Victoria Cecan. Administrația canalului a solicitat ca „cele 80% de programe locale în limba română să fie calculate din volumul de programe locale care se încadrează în cota obligatorie a programelor locale, ceea ce pentru un post TV național reprezintă patru ore pe zi, și nu din volumul de programe locale difuzate”.

Reprezentantul postului de televiziune N4, Valentin Afteni, a menționat prin telefon că în televiziune, din punct de vedere tehnic, orele se interpretează într-o altă logică în procesul de lucru. „După cum înțeleg eu, CA le tratează după ore astronomice – 60 de minute. În televiziune însă noi avem nevoie tehnologic de timp pentru publicitate, pentru autopromovare și așa mai departe. La noi ora constituie circa 45 de minute și în ordinea aceasta de idei, noi, după calculele noastre, am făcut suficient produs”, a afirmat Valentin Afteni. Potrivit lui, opt ore de produs local ar însemna de fapt la TV peste 10 ore.

MEGA TV a informat CA că „regretă încălcările comise” și că pe viitor nu le va mai admite. 

În context, președinta CA, Liliana Vițu, a menționat că, la luarea deciziilor pe marginea acestor cazuri, autoritatea se va conduce de normele actuale, iar pe viitor se vor organiza consultări cu furnizori inclusiv pentru eventuala modificare a metodologiei de calcul a volumului de produs local.

Pe lângă canalele menționate, CA va examina pe viitor rezultatele de monitorizare la același capitol a posturilor de televiziune ITV și Familia, pentru a verifica datele acumulate. Anterior, CA a monitorizat 13 canale de televiziune cu privire la corespunderea volumului de produs local și în limba română. 

Show More

💬 ...

Back to top button