Actualitate

9 posturi TV au fost avertizate public la capitolul corectitudinii lingvistice

Posturile de televiziune Mega TV, Familia, Exclusiv TV, Canal 5, R Live TV, Vocea Basarabiei TV, PEH TV, Cinema 1 și ITV au fost avertizate public pentru faptul că jurnaliștii au comis abateri de la normele exprimării orale în cadrul buletinelor de știri, al talk-show-urilor politice, programelor de divertisment și de plasare de produse, difuzate în perioada 6-30 iunie 2023. Decizia a fost luată pe 14 iulie.

Potrivit Consiliului, monitorizarea posturilor TV privind ținuta lingvistică sub aspectul corectitudinii exprimării a fost făcută de Viorica Molea,  conferențiar universitar, doctor habilitat în filologie. Monitorizarea a arătat că în emisiuni predomină greșelile de ordin gramatical, persistă calcurile din limba rusă, anacolutul (discontinuitate în exprimare), exprimarea confuză, prolixă, echivocă. De asemenea, conjuncțiile și prepozițiile, de multe ori, se utilizează incorect.

„Scopul acestor monitorizări este tocmai să-i sensibilizeze pe cei responsabili de corectitudinea discursului public, iar obiectivul nostru comun este o limbă corectă, elevată, evoluată. Deși unele greșeli par nesemnificative, orice greșeală care se strecoară în spațiul public diminuează pregnanța limbii. Faptul că în prezent avem un discurs public mult mai elevat este meritul atât al jurnaliștilor, care au avut grijă continuu de modul de exprimare, cât și al profesorilor filologi”, a declarat Viorica Molea.

Monitorizarea serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media audiovizuale la capitolul protejării patrimoniului lingvistic și cultural-național este prevăzută în Planul de acțiuni al CA pentru anul 2023. Potrivit Codului serviciilor media audiovizuale, „furnizorii de servicii media asigură respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii române și ale celorlalte limbi de difuzare în cadrul programelor audiovizuale”.

O monitorizare similară a avut loc și în toamna anului 2022, atunci când alte cinci televiziuni au fost avertizate public.

Show More

💬 ...

Back to top button