Externe

Ziua Mondială a Libertății Presei, la a 30-a aniversare. Libertatea de exprimare, „un motor pentru toate celelalte drepturi ale omului”

Ziua Mondială a Libertății Presei, celebrată anual la 3 mai, marchează în 2023 a 30-a aniversare. Aflat sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), evenimentul din acest an are drept tematică „Construirea unui viitor al drepturilor: libertatea de exprimare ca motor pentru toate celelalte drepturi ale omului”.

De Ziua Mondială a Libertății Presei, UNESCO a anunțat organizarea unui eveniment special la sediul ONU din New York, marcând cei 30 de ani de la decizia Adunării Generale a ONU de proclamare a unei zile internaționale a libertății mass-media.

„(…) este timpul să recunoaștem contribuția importantă a dreptului la libertatea de opinie și exprimare și libertatea de informare pentru asigurarea altor drepturi ale omului. (…) Facem apel la toate statele membre să promoveze, să protejeze și să asigure dreptul la libertatea de opinie și de exprimare. Toate drepturile omului sunt universale și indivizibile. Este timpul să creăm și să menținem, în drept și în practică, un mediu sigur și favorabil pentru ca jurnaliștii să-și desfășoare activitatea în mod independent și fără interferențe nejustificate. Siguranța jurnaliștilor și a lucrătorilor mass-media trebuie considerată parte integrantă a dreptului la libertatea de opinie și exprimare și o cheie pentru combaterea dezinformării, inclusiv în situații de conflict”, potrivit unei declarații comune a președinților Adunării Generale a Națiunilor Unite, Conferinței Generale a UNESCO, Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite și Consiliului pentru Drepturile Omului. 

„În timp ce păstrarea mass-mediei libere, independente și pluraliste este vitală pentru democrațiile rezistente și sănătoase, libertatea presei este în joc astăzi în majoritatea părților lumii. Jurnaliștii, angajații din media și toți cei care aduc publicului informații independente și de calitate, aruncă lumină asupra încălcărilor flagrante ale drepturilor omului și a atrocităților și îi trag la răspundere pe cei de la putere se confruntă din ce în ce mai mult cu discreditarea, amenințările și atacurile, inclusiv prin dezinformare”, se arată în același timp într-o declarație a Uniunii Europene

Ziua Mondială a Libertății Presei a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU în 1993, în urma Conferinței Generale a UNESCO din anul 1991. ONU a decis să marcheze această dată pentru a aduce în atenția publică importanța şi necesitatea respectării libertății de exprimare, conform articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, dar şi de pe urma adoptării, la 3 mai 1991, a Declarației Windhoek privind pluralismul şi independența mijloacelor de informare în masă. Textul a fost rezultatul întrunirii ziariștilor din Africa în cadrul Seminarului pentru promovarea unei prese africane independente şi pluraliste, organizat de UNESCO şi ONU la Windhoek, Namibia. Documentul a fost primul dintr-o serie de astfel de declarații în întreaga lume, care afirmau angajamentul comunității internaționale față de libertatea presei.

„Orice om are dreptul la libertatea exprimării opiniilor; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informații şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat”, proclamă Declarația Universală a Drepturilor Omului, în cel de-al 19-lea articol.

Show More

💬 ...

Back to top button