Actualitate

Un nou proiect de modificare a Codului serviciilor media prevede mai multe ore de prime-time pentru posturile TV

Un nou proiect de lege, înregistrat în Parlament pe 28 septembrie de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, prevede mai multe modificări ale Codului serviciilor media audiovizuale, între care detalierea și clarificarea normelor ce vizează orele de maximă audienţă și spoturile de autopromovare. Potrivit autorilor inițiativei legislative, documentul are drept obiectiv evitarea interpretărilor diferite și aplicării neuniforme a legii, precum și ajustarea cadrului normativ existent la realitățile actuale.

Proiectul propune tratarea spoturilor de autopromovare ca programe locale, dat fiind faptul că la realizarea acestora sunt folosite resurse redacționale. Totodată, se prevede majorarea orelor de maximă audiență pentru serviciile de televiziune, cu câte o oră dimineața și seara, respectiv 06.00-10.00 și 17.00-24.00. Acest fapt ar contribui la respectarea cu strictețe în orele de maximă audiență a celor 75% din conținutul programelor locale, inclusiv a comunicărilor comerciale — 12 minute ce revin unei ore de emisie —, precum și la întocmirea unei grile de programe atractive pentru public.

Pe de altă parte, se propune obligarea furnizorilor de servicii media „de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puţin 80% în limba română din totalul programelor realizate, cu excepția furnizorilor de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară care au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puţin 25% în limba română, precum şi programe audiovizuale de producție proprie în limba minorității respective”.

Alte modificări din lege vizează finanțarea și transparența proprietății radiodifuzorilor. Se propune completarea sancțiunilor pentru cei care încalcă condiţiile de furnizare a comunicărilor comerciale audiovizuale, amenda fiind aplicată pentru fiecare caz de încălcare constatat. La fel, se prevăd sancțiuni și pentru omiterea publicării pe propriile pagini web a rapoartelor de activitate până la data de 1 februarie a anului următor sau pentru nerespectarea obligaţiei de a asigura transparența politicii editoriale și a proprietăţii furnizorilor de servicii media. 

Majoritatea au fost elaborate în baza solicitărilor posturilor TV, expuse în cadrul ședințelor și evenimentelor publice cu privire la aplicarea prevederilor ce țin de programele audiovizuale locale. În cadrul unei mese rotunde organizate la începutul lunii septembrie de către CA, mai mulți radiodifuzori au recomandat aceleași modificări.  

Comisia parlamentară pentru mass-media a anunțat consultări publice pe marginea proiectului de lege pentru data de 4 octombrie. 

Show More

💬 ...

Back to top button