Actualitate

TVR Moldova – avertizat public, iar RU-TV Moldova – sancționat cu 15.000 de lei. Care sunt motivele 

Consiliul Audiovizualului a examinat, în ședința din 28 octombrie, rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale TVR Moldova și  RU-TV Moldova, față de care a aplicat sancțiuni conforme derogărilor de la legislație, pe care le-a depistat în cadrul controalelor efectuate.

TVR Moldova a fost monitorizat ca urmare a petiției directoarei Centrului de Reabilitare pentru Copii, Ecaterina Gâncotă. Petiționara susține că în cadrul subiectului „Bolnavii din spitale riscă să rămână flămânzi”, difuzat la 29 septembrie, postul a relatat informația eronat, iar acest fapt ar fi condus la afectarea imaginii instituției pe care o conduce.

Potrivit raportului de monitorizare, prezentat de șefa adjunctă a Direcției control servicii media, Victoria Stețcaia, în petiție se solicita ca CA să monitorizeze calitatea și veridicitatea reportajului. Monitorizarea a atestat faptul că realizatorii reportajului nu au asigurat exactitate şi corectitudine, prevederi care se conțin în articolul 13 al Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA). Același articol prevede ca informația să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitelor opinii, condiții pe care autorii reportajului de asemenea nu le-au respectat, potrivit autorității din audiovizual. 

TVR Moldova a fost sancționat cu avertizare publică. 

În aceeași ședință, postul RU-TV Moldova a fost amendat cu 15.000 de lei pentru transmisiune fără licență de emisie. Derogările de la legislație au fost depistate urmare a autosesizării lui Ruslan Mihalevschi. În acest caz, membrii CA au examinat rezultatele controlului privind activitatea furnizorului de servicii media audiovizuale Euroshow Grup, fondatoarea RU-TV Moldova, prin prisma respectării prevederilor legislației privind licența de emisie. 

Controlul a constatat că, la data de 14 mai, a expirat termenul  de valabilitate a licenței de emisie eliberată pentru postul de televiziune RU-TV Moldova, iar CA l-a informat despre expirarea licenței de emisie și necesitatea depunerii originalului la CA. Totuși, în perioada 14 mai – 10 octombrie, RU-TV Moldova a continuat emisia, potrivit CA. Serviciul a fost retransmis prin rețelele de cablu ale distribuitorilor de servicii media.

Pentru această încălcare, compania Euroshow Grup a fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 de lei. RU-TV Moldova are la dispoziție 15 zile pentru a se conforma cerințelor legale de a înceta difuzarea, dar va fi în drept să o reia după obținerea unei noi licențe de emisie.

Show More

💬 ...

Back to top button