Actualitate

Proiect de modificare a Codului penal și celui contravențional: sancțiuni pentru culegerea neautorizată de informații și clonarea profilurilor pe rețelele sociale

Sancțiuni pentru culegerea neautorizată de informații, instituirea unor structuri informative ilegale și pentru crearea profilurilor false pe rețelele sociale se regăsesc într-un proiect de modificare a Codului penal și Codului contravențional. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției (MJ) și a fost remis recent Guvernului.

Proiectul de lege conține o serie de amendamente elaborate cu scopul de „îmbunătățire a cadrului normativ, remedierea unor carențe de ordin legislativ care, în practică, generează dificultăți de interpretare și aplicare a normelor de drept penal, consolidarea unui sistem eficient de umanizare a politicii punitive a statului, adaptat cerințelor și realităților sociale”.

Bunăoară, mai multe propuneri la Codul penal vizează contracararea ilegalităților pe domeniul informativ. În document apare noțiunea de structură informativă  ilegală, prin care se înțelege „orice structură creată în afara reglementărilor constituţionale şi legale ale statului, în scopul culegerii şi prelucrării informaţiilor ce conţin secret de stat, altor informaţii ce pot fi folosite pentru comiterea unor acţiuni în dauna suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii teritoriale, securităţii de stat sau capacităţii de apărare a Republicii Moldova, precum şi în scopul recrutării persoanelor cu scopul acordării sprijinului în astfel de acţiuni”.  

De asemenea, sunt prevăzute sancțiuni pentru culegerea neautorizată de informații. Dacă o persoană culege sau sustrage date „în scopul stocării sau folosirii acestora în dauna suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii teritoriale, securităţii de stat sau capacităţii de apărare a Republicii Moldova, dacă nu constituie trădare de Patrie sau spionaj”, sunt propuse amenzi în mărime de la 42.500 de lei până la 67.500 de lei sau închisoare pe un termen de la doi până la cinci ani. Pedepse mai dure sunt prescrise pentru cazurile când aceste acțiuni sunt făcute de către o persoană căreia informațiile menționate i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa.

Documentul mai prevede pedepse și pentru falsul de identitate pe rețelele sociale, cu excepția cazurilor când se utilizează pseudonime – de la 25.000 de lei la 150.000 de lei sau cu închisoare de la jumătate de an până la un an. În ambele cazuri, se prevede privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la cinci ani.

ARGUMENTELE AUTORITĂȚILOR

În nota informativă a proiectului se menționează că, în urma analizei practicii de implementare a cadrului legislativ, s-a ajuns la concluzia că există o serie de probleme privind aplicarea reglementărilor legislative pe domeniul asigurării securității de stat.

Un alt argument îl reprezintă combaterea activităților informativ-subversive ale exponenților unor entități neconstituționale, care nu pot fi calificate drept „un stat străin” în sensul prevederilor legislației în vigoare. „La etapa actuală, aşa numit «mgb al rmn» [departament de securitate de la Tiraspol, n.r.] reprezintă o structură centralizată, bine organizată în subdiviziuni operative, de suport şi speciale de intervenţie, organe teritoriale şi organe subordonate, care desfăşoară activitate ilegală de informaţii şi contrainformaţii, care desfăşoară activităţi atât în interesul său, cât şi a altui stat”, scrie în nota proiectului.

„Întrucât falsul și uzurparea de identitate constituie o alterare de adevăr care poate avea consecințe grave, deoarece de identitatea persoanelor sunt legate formarea şi dezvoltarea unui important ansamblu de relații sociale, considerăm judicios operarea acestor modificări”, se mai spune în document cu privire la propunerile de sancționare pentru clonarea profilurilor pe rețelele sociale.Anterior, o serie de instituții media din Republica Moldova reclamau despre faptul clonării site-urilor pe care le dețin, pe care se publica un conținut diferit de cel original. Printre ele se numără bunăoară ZdG.md, Deschide.md, Jurnal.md. Plângerile către organele de resort nu s-au soldat cu succes.

Show More

💬 ...

Back to top button