Actualitate

Postul Orhei TV a rămas fără licență de emisie

Consiliul Audiovizualului (CA) a decis în ședința de vineri, 3 martie, să nu prelungească licența de emisie a postului de televiziune Orhei TV pentru că, potrivit autorității, canalul a comis mai multe încălcări ale concepției generale. Orhei TV se numără printre cei șase furnizori a căror licență a fost suspendată pe perioada stării de urgență, la sfârșitul anului trecut. 

Compania Media Resurse, proprietara canalului, a solicitat prelungirea licenței de emisie pe 15 februarie 2023, ca urmare a expirării termenului de valabilitate a acesteia. CA a respins însă solicitarea.

Într-un comunicat de presă, CA precizează că, pe 2 decembrie 2022, Orhei TV a fost sancționat cu amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea cotelor audiovizuale de producție proprie și opere europene. Monitorizarea de atunci a fost desfășurată pe parcursul a șapte zile consecutive, în perioada 17-23 octombrie, iar calculele la Structura serviciului de programe au fost efectuate în baza înregistrărilor prezentate de respectivele canale de televiziune. Datele finale au arătat că ambele au comis devieri ce vizează producția proprie, producțiile audiovizuale ale altor producători, programe retransmise/preluate/achiziționate și procente rezervate operelor audiovizuale europene. 

Reprezentanții Consiliului argumentează că, potrivit prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, CA „prelungește valabilitatea licenței de emisie dacă sunt întrunite cumulativ următoarele cerințe: a) furnizorul de servicii media a depus cererea de prelungire a valabilității licenței de emisie în termenul prevăzut la alin. (1); b) furnizorul de servicii media a respectat conceptul de principiu (general), tipul şi structura serviciului media audiovizual prevăzute în conținutul licenței de emisie; c) furnizorul de servicii media nu a fost sancționat pentru încălcări grave, prevăzute la art. 84 alin. (8), (81), (9), (91), (10)–(103) din prezentul cod

Pe 16 decembrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale a decis suspendarea licențelor de emisie a posturilor Primul în Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV, NTV Moldova și RTR Moldova pe perioada stării de urgență, „în scopul protejării spațiului informațional național și prevenirii riscului de dezinformare prin răspândirea informațiilor false sau a tentativelor de manipulare a opiniei publice, având la bază lista persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor internaționale, prevăzută în Anexa nr. 1 la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 45/2022, și informațiile disponibile privind controlul exercitat de acestea asupra unor furnizori de servicii media”. Media Azi a scris și despre faptul că, după ce s-au plâns în instanță, dosarul celor șase canale a ajuns de la Curtea de Apel la Judecătoria Chișinău. Ambele instituții invocă faptul că e de competența celeilalte să examineze cazul, iar soluția ar urma să o ofere Curtea Supremă de Justiție. 

Show More

💬 ...

Back to top button