Actualitate

Interdicția ca ONG-urile să funcționeze în calitate de furnizori privați de servicii media doar ca societăți comerciale, neconstituțională

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituțional, printr-o decizie din 10 martie, textul din legea audiovizuală care prevede că furnizorii privați de servicii media pot funcționa doar sub formă de societăți comerciale. Astfel, posturile TV și radio fondate de organizații necomerciale vor putea furniza servicii media audiovizuale liniare.

Autorul sesizării este Sergiu Litvinenco, care la momentul adresării era deputat, iar în prezent ocupă fotoliul de ministru al Justiției. El a susținut în sesizare că furnizarea serviciilor media audiovizuale liniare doar de societățile comerciale „instituie un tratament discriminatoriu față de organizațiile necomerciale” și contravine mai multor articole din Constituție.

Curtea a menționat că legislatorul a stabilit că organizația necomercială este în drept să desfășoare activități economice aducătoare de profit, inclusiv cele supuse licențierii, iar profitul realizat va fi folosit exclusiv în vederea realizării scopurilor statutare. Astfel, din perspectiva dreptului de a desfășura activități economice, Curtea a reținut că atât organizațiile necomerciale, cât şi societățile comerciale se află în situații similare. „Totuși, prin interdicția de a presta servicii media audiovizuale, organizațiile necomerciale sunt tratate diferit”, scrie în comunicatul Curții.

De asemenea, CC a notat că „respectarea principiului egalității presupune acordarea acelorași avantaje tuturor persoanelor aflate în situații similare, cu excepția cazului în care se demonstrează că tratamentul diferențiat este justificat în mod obiectiv şi rezonabil”. „Această condiție demonstrează că principiul egalității nu are în vedere interzicerea oricărui tratament diferențiat, ci doar a tratamentelor diferențiate nejustificate”, se arată în decizia CC.

Astfel, Curtea a reținut că tratamentul diferențiat între societățile comerciale și cele necomerciale în privința posibilității de a funcționa ca furnizori privați de servicii media audiovizuale este lipsit de un scop legitim prevăzut de Constituție și a declarat neconstituțional textul „şi funcționează sub formă de societăți comerciale” din articolul 28 alin.1, care integral sună în felul următor: „Furnizorii privaţi de servicii media sunt constituiţi de către persoane fizice şi/sau juridice şi funcţionează sub formă de societăţi comerciale”. 
Și în iunie 2020, Sergiu Litvinenco, în calitate de deputat, a solicitat controlul constituționalității unor prevederi din noua lege  de atunci privind organizațiile necomerciale, care interzicea instituțiilor media fondate de ONG-uri să presteze servicii concurenților electorali în campanie și să încaseze, astfel, venituri din publicitatea electorală. CC a admis parțial, în octombrie a aceluiași an, sesizarea parlamentarului și astfel mass-media fondată de organizațiile neguvernamentale au obținut dreptul de a presta servicii contra plată concurenților în cadrul campaniei electorale, nu și publicitate gratuită.

Show More

💬 ...

Back to top button