Actualitate

Guvernul a dat undă verde creării Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale

Guvernul a aprobat, pe 6 iulie, proiectul hotărârii cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Potrivit documentului, este vorba de un organ colectiv, cu atribuții consultative și operaționale, care va estima nivelul pericolului asupra securității informaționale la nivel național și va propune acțiuni pentru rezolvarea incidentelor semnalate. 

Inițiativa face parte din Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și are drept scop „asigurarea unui nivel înalt de securitate informațională și cibernetică”. Activitatea Consiliului va fi concentrată pe patru segmente: cibernetic, cu rol de identificare și examinare a incidentelor de securitate; operațional, ce vizează identificarea știrilor care ar putea afecta securitatea informațională a țării; mediatic, cu rol de evaluare a factorilor care ar putea prejudicia integritatea instituțională a mediilor de informare de pe platformele virtuale; civic-privat, cu mei multe atribuții, între care prezentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului privind accesul liber la resursele informaționale. 

Palierul mediatic va fi compus din 10 reprezentanți ai mai multor entități statale și nonguvernamentale, printre care președintele Consiliului Audiovizualului sau un membru delegat, directorul general al Teleradio-Moldova, președintele comisiei parlamentare de profil, consilierul pentru comunicare publică al Președinției, reprezentanții Centrului pentru Jurnalism Independent, Asociației Presei Independente, Asociației Presei Electronice, Consiliului de Presă, comunității pentru advocacy și politici publice WatchDog.md, asociației TRIACTIV. 

ATRIBUȚIILE PALIERULUI MEDIATIC

Membrii palierului mediatic vor avea un șir de atribuții, printre care evaluarea factorilor interni sau externi, intenționali sau involuntari, „ce prejudiciază sau pot afecta integritatea instituțională, funcțională, structurală, de conținut, tehnologică sau de altă natură a mediilor de informare de pe platformele virtuale, mass-media licențiată audiovizuală, edițiile tipărite periodice sau neînregistrate, clonarea portalurilor de știri/site-uri, clonarea identităților unor manageri de presă, jurnaliști, lideri de opinie”. De asemenea, vor fi examinate „cazurile de intensificare a torentelor subversive de comunicare ale mediilor străine în raport cu Republica Moldova, a resurselor informaționale instituite în acest scop sau coruperea în scopuri informaționale manipulatorii a mediilor locale” și situațiile ca agresiune informațională, propagandă, dezinformare, intoxicare sau manipulare a spațiului informațional național.

În baza informațiilor acumulate, reprezentanții palierului mediatic vor trebui să prezinte analize, evaluări și soluții pentru Consiliu, să acorde suport instituțiilor mass-media în obținerea informațiilor de la instituțiile publice în scopul dezmințirii unor știri false sau care manipulează. 

O altă atribuție se referă la  evaluarea respectării drepturilor la libera informare și informarea corectă a societății prin intermediul platformelor media online, a agregatoarelor de știri, rețelelor sociale și agențiilor de presă și să înainteze propuneri și să solicite suport pentru „edificarea unei mass-media online independente și corecte”. De asemenea, membrii Consiliului vor putea evalua gradul de transparență a spațiului mediatic, inclusiv cu privire la proprietarii instituțiilor mass-media.

Deciziile Consiliului vor fi transmise cu titlu consultativ președintelui țării, Parlamentului, Guvernului și altor autorități sau instituții.

Fiecare palier, în special palierele mediatic și civic-privat, la necesitate vor putea crea o rețea de experți în domeniul securității informaționale, care vor fi cooptați pentru identificarea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor securității informaționale, precum și la soluționarea anumitor probleme pe acest domeniu. 

Ședințele lor vor putea fi atât publice cât și închise, iar membrii Consiliului urmează să dețină dreptul de acces la informații atribuite la secret de stat. 

În documentul aprobat se menționează că finanțarea activității membrilor Consiliului se efectuează de către fiecare autoritate delegatară, iar participarea la ședințele Consiliului nu se remunerează din bugetul de stat. În nota informativă a proiectului se menționează că acțiunile vor putea fi acoperite și din asistența externă. 

Termenul de activitate a Consiliului va continua și după 2024, anul până în care este în vigoare actuala strategie a securității informaționale.

Show More

💬 ...

Back to top button