Actualitate

CSE a anulat prevederile anterioare privind dublarea termenelor de furnizare a informațiilor

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a anulat, printr-o dispoziție din 18 mai, prevederile unei dispoziții precedente, de la începutul lunii martie, care dubla termenele de răspuns la solicitările de informație de interes public, precum și în cazul petițiilor.

În dispoziția din 2 martie, CSE  a prescris că „pe perioada stării de urgență, termenele legal stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor, se dublează”.

Oficiul Avocatului Poporului menționează că, anterior, a recomandat Comisiei abrogarea acestei prevederi „pentru a  asigura exercitarea plenară a dreptului de acces liber la informaţie şi dreptului de petiționare tuturor persoanelor, în termenele prevăzute de lege, în perioada stării de urgenţă”.

Recent, Guvernul a aprobat un proiect de lege cu privire la modificarea mai multor acte normative, printre care și Legea privind accesul la informație, iar una din propuneri vizează extinderea termenului în care furnizorii de informație trebuie să revină cu un răspuns. Documentul prevede posibilitatea de a prelungi termenul standard (cel de 15 zile) cu până la 30 de zile lucrătoare. Prevederile vor intra în vigoare în cazul în care proiectul va fi votat de Parlament. 

Și în perioada altor stări de urgență, comisiile adoptau decizii similare. Bunăoară, în aprilie 2021, Comisia a dublat acest termen, iar ONG-urile de media și-au exprimat îngrijorarea pe marginea inițiativei, considerând că extinderea perioadei de soluționare a cererilor de acces la informație „constituie o măsură disproporționată și nejustificată”. 

Show More

💬 ...

Back to top button