Actualitate

Ce prevede Legea privind subvenționarea mass-media, votată în lectură finală

Mecanismul de subvenționare a instituțiilor media, o premieră pentru Republica Moldova, a fost adoptat în lectură finală săptămâna trecută, cu votul a 57 de deputați. Potrivit legii, autoritățile ar urma să creeze un fond  autonom din punct de vedere instituțional și finanțat parțial din bugetul de stat, prin intermediul căruia proiectele și produsele dezvoltate de presă vor fi susținute financiar.

Documentul votat de Parlament prevede că Fondul de subvenționare a mass-mediei ar urma să fie administrat de către un consiliu selectat de organizațiile reprezentative de media, care se va subordona Ministerului Culturii, iar mijloacele financiare vor proveni atât din bugetul de stat, cât și din donații, sponsorizări și granturi ale persoanelor fizice și/sau juridice. Instituțiile media care vor putea să beneficieze de subvenții trebuie să corespundă unui șir de criterii, între care să respecte Codul deontologic al jurnalistului, să opereze pe piață de cel puțin un an sau să nu se afle pe Lista de interdicții a beneficiarilor de subvenții.

Concursul pentru acordarea subvențiilor ar urma să se organizeze anual, dar poate fi desfășurat și de câteva ori pe an, dacă vor fi disponibile mijloace bănești, se arată în lege. Redacțiile vor putea să aplice cu proiecte ce vor corespune unei liste de tematici prioritare, elaborată periodic de Ministerul Culturii. Câștigătorii ar urma să fie selectați de un Consiliul de experți. Este vorba de o entitate nouă, formată din șapte membri, dintre care patru desemnați de Consiliul de Presă, în urma unui concurs, iar câte un membru vor reprezenta Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Finanțelor. Membrii Consiliului de experți vor putea fi numiți pentru un mandat de cinci ani. 

Între altele, Ministerul Culturii va ține „lista neagră” – un registru ce va cuprinde date privind instituțiile media ce au solicitat sau beneficiat de bani, dar eu prezentat documente false, date neveridice sau care nu și-au îndeplinit angajamentele asumate. Legea va intra în vigoare la expirarea termenului de trei luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Show More

💬 ...

Back to top button