Actualitate

CA a refuzat prelungirea licenței de emisie a postului TV8

În ședința din 17 noiembrie a Consiliului Audiovizualului (CA), autoritatea a refuzat prelungirea licenței de emisie a postului TV8 pentru „nerespectarea concepției de programe”. Împotriva prelungirii licenței, care expiră în februarie 2024, au votat patru din cei cinci membri prezenți la ședință. 

Furnizorul de servicii media AO Media Alternativă, proprietara postului TV8, a solicitat prelungirea valabilității licenței de emisie printr-o cerere din 3 noiembrie. Potrivit legii, CA prelungește licența de emisie dacă sunt întrunite cumulativ următoarele cerințe: furnizorul a depus cererea în termenul legal stipulat; a respectat concepția de programe prevăzută în conținutul licenței de emisie; nu a fost sancționat pentru încălcări grave din Codul serviciilor media audiovizuale, în urma cărora CA să-i fi suspendat licența pentru o perioadă de la 30 la 60 de zile. 

În cadrul ședinței, raportoarea la subiect din cadrul CA a menționat că TV8 a fost anterior sancționat cu o amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea concepției generale a serviciului media audiovizual, că cererea a corespuns termenelor și că televiziunea nu a fost sancționată în trecut pentru încălcări grave. 

„Ne-am conformat și am modificat concepția, fiind adaptată la realitățile pe care le avem. (…) Nu avem emisiuni curat culturale, dar avem emisiuni cu elemente culturale. Iar cu referire la promovarea culturii R. Moldova, de fiecare dată, în special în perioada sărbătorilor, am optat pentru promovarea artiștilor prin difuzarea concertelor și a emisiunilor care promovează datinile, tradițiile și obiceiurile. (…) Volumul de produs propriu mereu a fost respectat și depunem tot efortul ca să mărim procentajul produselor proprii”, a ținut să precizeze Sergiu Niculiță, reprezentantul TV8. 

În replică, membra CA Tatiana Crestenco a insistat: „Atunci când am examinat derogările de la concepție, a existat un decalaj foarte mare la procentajul programelor audiovizuale ale altor producători, la producția proprie, la programe retransmise preluate și achiziționate, la operele audiovizuale europene. Îmi pare rău, dar decalajul este destul de mare. Menționez că acest serviciu audiovizual este inclus și în lista must carry, ceea ce îl avantajează în raport cu alte servicii media audiovizuale, deoarece este retransmis obligatoriu, cu titlu gratuit și este plasat în primele 20 de poziții în lista serviciilor distribuitorilor. Prin urmare, TV8 trebuie să fie foarte atent și să respecte întocmai concepția, obligație ce derivă din condițiile de licențiere”. 

„Concepția Dvs a fost aprobată în 2019 și acolo erau probleme cu diferențele de procentaj. (…) Ne pare rău, dar este vorba despre concepție, e menționat expres în lege”, a comentat și Aneta Gonța, vicepreședinta autorității. 

„Am mai avut o situație similară, este vorba de Jurnal TV. Aveți dreptul de a beneficia de licența în vigoare până în februarie 2024. Urmează să punem în discuție utilizarea slotului din Multiplexul A”, a conchis membrul CA Eugeniu Rîbca după exprimarea votului pentru respingerea cererii prin care TV8 a solicitat prelungirea licenței. 

Centrul pentru Jurnalism Independent precizează, în cadrul rubricii Juristul presei, că acest lucru NU echivalează cu retragerea sau suspendarea licenței de emisie. Dacă cererea de prelungire a valabilității licenței de emisie a fost respinsă de CA, frecvența sau canalul sunt scoase la concurs după expirarea termenului pentru care a fost acordată licența respectivă. Altfel spus, postul TV vizat va putea să-și „redobândească” licența ulterior, în urma unui concurs.

Show More

💬 ...

Back to top button