Actualitate

CA a aprobat Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru următorii 5 ani

Consiliul Audiovizualului (CA) a aprobat Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 12 august, anunță un comunicat de presă al instituției. 

Strategia reprezintă un document de politici ale CA pe termen mediu și identifică câteva direcții strategice pentru care sunt definite acțiuni și activități a căror implementare este prioritară în următoarea perioadă. Documentul conține inclusiv indicatori de monitorizare, persoanele responsabile și termenele de implementare a fiecărui obiectiv al strategiei. 

Potrivit CA, scopul strategiei este „asigurarea unui pluralism audiovizual real, caracteristic prin întrunirea cumulativă a următoarelor particularități: diversitate de furnizori de servicii media, de servicii media audiovizuale și de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual; prezența opiniilor publicului larg în serviciile media audiovizuale, în special a celor liniare; prezența furnizorilor de servicii media liberi, autonomi, independenți economic și editorial; accesul publicului larg la gama de opinii prezente în serviciile media audiovizuale”.

La sfârșitul lunii iulie, CA a organizat consultări publice pe marginea proiectului strategiei cu reprezentanții furnizorilor de servicii media și experții din domeniu. În cadrul dezbaterilor, reprezentanții televiziunilor au relatat despre mai multe probleme din domeniu, cum ar fi concurența neloială a canalelor locale cu posturile TV care retransmit conținut din străinătate, independența financiară și altele.

Show More

💬 ...

Back to top button