Actualitate

CA a aprobat Regulamentul privind organizarea concursului de selectare a companiei pentru măsurarea audienței

Regulamentul privind organizarea concursului de selectare a instituției care va măsura cotele de audiență și cele de piață în perioada 2024-2029 a fost aprobat de Consiliul Audiovizualului (CA) în cadrul ședinței din 14 iulie. În baza documentului, CA va iniția procedura de alegere a membrilor comisiei de concurs, care vor selecta măsurătorul. Regulamentul mai prevede atribuțiile și funcționarea comisiei procedura de organizare și desfășurare a concursului, precum și detalii privind încheierea contractelor. 

Potrivit documentului aprobat, comisia de concurs este formată din nouă membri și doi membri-observatori, dintre care șase sunt propuși de furnizorii de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova și care sunt beneficiari ai actualului sistem de măsurare a audienței și a cotelor de piață. Alți trei membri vor fi propuși de distribuitorii de publicitate, la fel, beneficiari ai actualului sistem. Iar CA va numi doi membri-observatori din rândul membrilor săi, aceștia neavând drept de vot.

Printre principalele atribuții ale comisiei se numără cercetarea pieței instituțiilor specializate în măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață; elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini, care va conține cerințele de calificare și alte informații obligatorii; elaborarea și aprobarea invitației de participare la concurs a instituțiilor specializate; organizarea concursului; anunțarea rezultatelor, dar și oferirea de clarificări instituțiilor specializate în măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în privința Caietului de sarcini și altor acte emise de Comisia de concurs. Activitatea membrilor nu este remunerată. Comisia, în schimb, o să-și asigure acoperirea necesităților financiare în principal prin contribuția furnizorilor de servicii media și distribuitorilor de publicitate reprezentați în comisie, se mai arată în regulament.

Procedura de organizare a concursului de selectare a măsurătorului prevede în primă instanță plasarea pe pagina CA a anunțului de organizare și expedierea invitațiilor către companii de profil cu cel puțin două luni înainte de ziua deschiderii ofertelor. Acestea vor fi deschise în cadrul unei ședințe publice, iar într-o altă ședință de evaluare a lor, la fel publică, participanții își vor prezinta dosarele. Regulamentul mai obligă măsurătorul să ofere CA trimestrial și în mod gratuit rapoartele de audiență, contractele cu beneficiarii fiind încheiate pentru o perioadă de cinci ani. 

MONOPOLUL PE PIAȚA DE MĂSURARE A AUDIENȚELOR

De mai mult de un deceniu, măsurarea audiențelor televiziunilor din Republica Moldova a fost efectuată de o singură companie, TV MR MLD (reprezentanta oficială a AGB Nielsen Media Research), fondată de o companie britanică cu origini offshore în Belize. Media Azi a scris, cu referire la concursul din 2019, că aceasta a fost singura companie participantă la licitație și că altele ar fi refuzat din lipsă de interes pentru piața locală, potrivit membrilor comisiei de atunci. Pe de altă parte, reprezentanții Pro TV Chișinău au declarat că alte două companii, una britanică și alta germană, s-ar fi arătat foarte interesate, dar s-ar fi retras din cauza termenului restrâns, de doar 30 de zile, pentru prezentarea ofertelor. Jurnal Trust Media, de asemenea, a calificat procesul de selecție de atunci drept unul viciat.

Vicepreședinta CA, Aneta Gonța, susține că noul regulament „are mai multe elemente de noutate, cel mai important fiind posibilitatea de autoreglementare a domeniului, ceea ce înseamnă că din cei nouă membri ai comisiei, șase vor fi propuși de furnizorii beneficiari ai actualului sistem de măsurare a audienței. Necesitatea unanimității votului lor, credem noi, poate rezolva problema monopolului de până acum, prin a nu permite unei singure companii să delege membrii Comisiei de concurs”.

Show More

💬 ...

Back to top button