Actualitate

CA a aprobat lista posturilor TV obligatorii spre retransmisiune de către distribuitorii prin cablu

Consiliul Audiovizualului(CA) a aprobat, în cadrul ședinței publice din 27 ianuarie, lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry”, adică cele a căror retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media prin cablu.

Potrivit unui comunicat de presă al CA, în această listă au fost incluse nouă posturi de televiziune: Moldova 1, Moldova 2, TV Găgăuzia, TVR Moldova, TV5 Monde, Jurnal TV, TV8, Prime și R Live TV.

Serviciul media de televiziune TV Găgăuzia, ce aparține furnizorului public regional Gagauziya Radio Televizionu (GRT), va fi retransmis obligatoriu în UTA Găgăuzia, iar în celelalte localități – în funcție de capacitățile tehnice ale distribuitorilor de servicii media.

Potrivit CA, în lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” sunt incluse cel mult zece servicii de televiziune ale furnizorilor privați naționali, care întrunesc cumulativ următoarele criterii: sunt incluse în lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a căror retransmisie, ulterior, nu este condiționată tehnic și/sau financiar de către furnizorii de servicii sau de către reprezentanții legali ai acestora; duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale locale sunt cele mai mari, în raport cu cele ale altor servicii de televiziune ale furnizorilor private naționali, iar acestea sunt egale sau mai mari decât cele prevăzute in Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova (CSMA).

Show More

💬 ...

Back to top button