Вы здесь

Parlament

Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media s-a întrunit marți, 13 iunie, în primă ședință, pentru a stabili...
Рабочая группа по совершенствованию медийного законодательства собралась во вторник, 13 июня, на первое заседание с тем,...
The working group on improvement of the media legislation gathered on Tuesday, June 13, for its first meeting in order to set...
Parlamentul a adoptat joi, 30 martie 2017, în lectura a doua, proiectul de lege nr. 218 ce prevede modificări la Codul...
Rezoluția Forumului Mass-Media 2016 condamnă „lipsa de reacție a autorităților (Parlamentul, Guvernul, Consiliul Coordonator...
В резолюции Форума масс-медиа 2016 осуждается «отсутствие реакции властей (парламента, правительства, Координационного совета...
The resolution of 2016 Mass-Media Forum reproves “the lack of any response from the authorities (the Parliament, the...