Вы здесь

Moldova Plus Național

Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Internews a lansat la 23 decembrie 2016 proiectul transfrontalier ”Consolidarea independenței în mediile de comunicare din Moldova Ucraina și Georgia”, care va introduce câteva inovații în practica jurnalistică moldoveană, va încuraja dialogul între tineri și folosirea internetului de către generațiile în vârstă, va moderniza conținutul instituțiilor media locale.

Un element distinct al proiectului este producerea a șapte pachete multimedia întitulate ”Moldova Plus”, care vor fi difuzate de 9 instituții de presă locale, partenere ale proiectului, inclusiv din regiunea transnistreană. 

Pachetele, care vor fi realizate succesiv în perioada martie 2017 – ianuarie 2018, vor contribui la o mai bună informare a publicului despre subiectele de interes național.

Temele celor 7 pachete multimedia Moldova Plus vor fi: Șomajul, Businessul mic și mijlociu, Migrația,  Sănătate, Violența domestică, Mediu, Toleranța și educația.

Видеопродукция

Cetățenii trebuie să fie informați corect și obiectiv de către mass-media, iar jurnaliștii să aibă acces la orice informație de interes public - acesta este mesajul unei noi producții video lansate de Centrul pentru Ju

У граждан есть право знать, кто владеет средствами массовой информации, чтобы иметь возможность осознанно выбирать информацию и не подвергаться манипуляции анонимных владельцев, использующих прессу в собственных интересах – в этом заключается смысл

Центр независимой журналистики (ЦНЖ) продолжает общественную кампанию по обеспечению свободного доступа прессы на заседания Парламента, с тем, чтобы СМИ могли объективно и всесторонне освещать работу законодательного органа и достоверно информировать граждан.