Вы здесь

Bază de date experte

Domeniu de activitate: Drepturile omului
Otilia Bologan Vieru este consilieră juridică națională la Misiunea OSCE. În activitatea ei se axeză pe urmatoarele domenii: violenţa în familie, traficul de fiinţe umane, promovarea egalitaţii de gen, respectarea drepturilor omului.
 
Detalii »
Domeniu de activitate: Educație
Lidia  Kulikovski este autoarea a peste 350 studii şi cercetări, bibliografii, articole de sinteză, eseuri, etc., inclusiv nouă volume de autor.
Detalii »
Domeniu de activitate: Economie
Se ocupă la nivel profesional  cu organizarea și dezvoltarea micului business în Republica Moldova din 1994.
Detalii »
Domeniu de activitate: Educație
Maria Pilchin este cercetătoare ştiinţifică la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi lectoră la Catedra de Literatură Universală, Facultatea de Limbi şi Literaturi străine, USM. Domeniile de cercetare ştiinţifică sunt: literatura, culturologia şi marketingul.
Detalii »
Domeniu de activitate: Drepturile omului
Olga Nicolenco - magistră în Ştiinţe politice şi este specializată în managementul politic.
Detalii »
Domeniu de activitate: Medicină
Este medic obstetrician-ginecolog, conferențiară universitară, directoare la Centrului de instruire în domeniul sănătății reproductive (CIDSR, www.avort.md, www.sanatateafemeii.md).
Detalii »

Видеопродукция

Cetățenii trebuie să fie informați corect și obiectiv de către mass-media, iar jurnaliștii să aibă acces la orice informație de interes public - acesta este mesajul unei noi producții video lansate de Centrul pentru Ju

У граждан есть право знать, кто владеет средствами массовой информации, чтобы иметь возможность осознанно выбирать информацию и не подвергаться манипуляции анонимных владельцев, использующих прессу в собственных интересах – в этом заключается смысл

Центр независимой журналистики (ЦНЖ) продолжает общественную кампанию по обеспечению свободного доступа прессы на заседания Парламента, с тем, чтобы СМИ могли объективно и всесторонне освещать работу законодательного органа и достоверно информировать граждан.