Eşti aici

Presa echilibrează genul

O mare parte din mass-media, monitorizată  de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul campaniei „Presa...
A great deal of the mass-media does not ensure gender balance and is not concerned with promoting equal...
Большинство СМИ не обеспечивают гендерный баланс и не занимаются продвижением равенства возможностей посредством...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează miercuri, 07 martie, Raportul de...
Nașterea unui copil aduce după sine schimbări esențiale pentru părinți. În unele cazuri, perioadele prenatală și postnatală...
Рождение ребенка приводит к существенным изменениям в жизни родителей. В некоторых случаях предродовой и послеродовой периоды...
Childbirth brings essential changes for parents. In some cases, prenatal and postnatal stages may be accompanied by inner...
Cum ar trebui create posibilități egale pentru femei și bărbați în alegeri și ce ar trebui să facă concurenții electorali ca...
How can equal electoral opportunities be created for men and women and what should electoral contestants do to abide by the...
Каким образом можно создать равные возможности для женщин и мужчин на выборах и что можно сделать для того, чтобы кандидаты...