Eşti aici

Presa echilibrează genul

Nașterea unui copil aduce după sine schimbări esențiale pentru părinți. În unele cazuri, perioadele prenatală și postnatală...
Cum ar trebui create posibilități egale pentru femei și bărbați în alegeri și ce ar trebui să facă concurenții electorali ca...
Каким образом можно создать равные возможности для женщин и мужчин на выборах и что можно сделать для того, чтобы кандидаты...
How can equal electoral opportunities be created for men and women and what should electoral contestants do to abide by the...
„Femeia trebuie să se teamă de bărbat” -  este o expresie des întâlnită în unul dintre cele mai importante ritualuri în...
«Жена да убоится мужа своего» – выражение, встречающееся в одном из важнейших православных ритуалов – в Таинстве Венчания....
“Let the wife see that she fear her husband” is a common expression in one of the most important rituals in the Orthodox...
Тенденция представлять в средствах массовой информации женщин интересующимися исключительно модой и косметикой, а ...
Tendința de a prezenta în mass-media femeile ca fiind exclusiv interesate de modă și cosmetice, iar bărbații ca fiind...
The media’s tendency to show women as interested only in fashion and makeup and men as obsessed with having a muscular body...

Multimedia