Eşti aici

Dumitru Ciorici

Principalele încălcări ale Codului deontologic înregistrate de Consiliul de Presă, topul materialelor jurnalistice care aduc...
The main violations of the Code of Ethics found by the Press Council, top journalistic materials that bring the audience,...
Основные нарушения Деонтологического кодекса, зафиксированные Советом прессы, журналистские материалы, привлекающие...