Eşti aici

Sergiu Bozian

Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal îngrădește accesul la informație a jurnaliștilor. De această...
The Law on Personal Data Protection restricts journalists’ access to information. This is the view of representatives of the...
Закон о защите персональных данных препятствует доступу журналистов к информации. Этой точки зрения придерживаются...