Eşti aici

probleme financiare

Principalele încălcări ale Codului deontologic înregistrate de Consiliul de Presă, topul materialelor jurnalistice care aduc...
The main violations of the Code of Ethics found by the Press Council, top journalistic materials that bring the audience,...
Основные нарушения Деонтологического кодекса, зафиксированные Советом прессы, журналистские материалы, привлекающие...
Problemele cele mai stringente cu care se confruntă instituțiile media din R. Moldova sunt cele de ordin financiar. De...
The most pressing problems faced by Moldovan media outlets are of financial nature. This is the opinion of the media managers...
Наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются СМИ в Молдове, касаются финансов. Это мнение разделили руководители СМИ и...