Eşti aici

jurnalism

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță concurs pentru o bursă de performanță, în...
A contest for the journalists promoting gender balance, twenty “Divided by two” shows and ten media outlets monitored in...
Un concurs pentru jurnaliștii care promovează egalitatea de gen, 20 de emisiuni „Împărțit la doi” și zece instituții media...
Fără a fi liberă presa nu-si poate îndeplini rolul de a informa, rolul de câine de pază al societății. Dar ce înseamnă...
Without being free, the press cannot fulfill its role of informing and of being the watchdog of society. But what is freedom...
Не будучи свободной, пресса не может информировать и играть роль сторожевого пса общества. Но что такое свобода прессы, как...