Eşti aici

Împărțit la doi

Un concurs pentru jurnaliștii care promovează egalitatea de gen, 20 de emisiuni „Împărțit la doi” și zece instituții media...
Nașterea unui copil aduce după sine schimbări esențiale pentru părinți. În unele cazuri, perioadele prenatală și postnatală...
Рождение ребенка приводит к существенным изменениям в жизни родителей. В некоторых случаях предродовой и послеродовой периоды...
Childbirth brings essential changes for parents. In some cases, prenatal and postnatal stages may be accompanied by inner...
Fetele în roz, băieții în albastru. Păpuși pentru ele, mașinuțe pentru ei. Încă din primii ani de viață, părinții accentuează...
The girls are in pink, the boys are in blue. Dolls for ones; toy cars for others. Just from the first years of life, parents...
С самого рождения каждый из нас принадлежит к биологическому полу, который затем определяет наше личностное и даже...
De la naștere, fiecare dintre noi dobândește o apartenență la un sex biologic, care ulterior ne ghidează formarea personală...
 
Since birth, each of us belongs to a biological gender, which later directs our personal and even...
Cum ar trebui create posibilități egale pentru femei și bărbați în alegeri și ce ar trebui să facă concurenții electorali ca...