Eşti aici

Viorica Zaharia

Cum se întâmplă că unii jurnaliști ajung ostatici ai actorilor politici? Informează sau dezinformează noile medii? Cum să...
Как так происходит, что некоторые журналисты становятся заложниками политических деятелей? Что делают новые СМИ: информируют...
How does it come that some journalists become prisoners of political actors? What do the new media do: inform or misinform?...
Principalele încălcări ale Codului deontologic înregistrate de Consiliul de Presă, topul materialelor jurnalistice care aduc...
Основные нарушения Деонтологического кодекса, зафиксированные Советом прессы, журналистские материалы, привлекающие...
The main violations of the Code of Ethics found by the Press Council, top journalistic materials that bring the audience,...
Jurnalistul și redactorul-șef al Publika TV, Oleg Cristal, este noul proprietar al posturilor de televiziune „Canal 2” și „...