Eşti aici

Campanie CJI

Nașterea unui copil aduce după sine schimbări esențiale pentru părinți. În unele cazuri, perioadele prenatală și postnatală...
Fetele în roz, băieții în albastru. Păpuși pentru ele, mașinuțe pentru ei. Încă din primii ani de viață, părinții accentuează...
The girls are in pink, the boys are in blue. Dolls for ones; toy cars for others. Just from the first years of life, parents...
С самого рождения каждый из нас принадлежит к биологическому полу, который затем определяет наше личностное и даже...
De la naștere, fiecare dintre noi dobândește o apartenență la un sex biologic, care ulterior ne ghidează formarea personală...
 
Since birth, each of us belongs to a biological gender, which later directs our personal and even...
Cum ar trebui create posibilități egale pentru femei și bărbați în alegeri și ce ar trebui să facă concurenții electorali ca...
Каким образом можно создать равные возможности для женщин и мужчин на выборах и что можно сделать для того, чтобы кандидаты...
How can equal electoral opportunities be created for men and women and what should electoral contestants do to abide by the...
„Femeia trebuie să se teamă de bărbat” -  este o expresie des întâlnită în unul dintre cele mai importante ritualuri în...

Multimedia