Eşti aici

Campanie CJI

Ce se întâmplă dacă sunteți asaltat(ă) cu complimente deplasate pe stradă, la școală, universitate sau chiar la locul de...
What if you are assaulted with compliments while in the street, at school, in college or even at your workplace? What is the...
Legea spune că reclama sexistă este interzisă în Republica Moldova.  Cu toate acestea se întâmplă să o vedem pe panouri...
Закон гласит о том, что сексистская реклама запрещена в Респеблике Молдова. При этом её нередко можно увидеть на рекламных...
The Law says that sexist advertising is prohibited in the Republic of Moldova. However, it happens that we see it on...
În societatea noastră, de obicei, grija copilului cade pe umerii mamei. Ca tații să fie mai activi la creșterea odraslelor,...
В нашем обществе, как правило, уход за ребёнком ложится на плечи матери. Для того, чтобы отцы принимали больше участия в...
In our society usually mothers take care of raising children. In order to make fathers more active in the process of child...
Au doi copii, împart la doi grijile casei, tot în doi merg la muncă, iar seara, împreună, se ocupă de afacerea familiei. Așa...
They have two children, they share house chores, they both go to work, and in the evening, together, they deal with the...