Eşti aici

date cu caracter personal

Как граждане, мы хотим, чтобы наши личные данные были защищены. Разве не возмутил нас всех...
Ca cetățeni, vrem ca datele noastre personale să fie protejate. Nu ne-am indignat oare cu toții...
As citizens, we want our personal data to be protected. Weren’t we all outraged when we found out about the Facebook-...
Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal îngrădește accesul la informație a jurnaliștilor. De această...
Закон о защите персональных данных препятствует доступу журналистов к информации. Этой точки зрения придерживаются...
The Law on Personal Data Protection restricts journalists’ access to information. This is the view of representatives of the...
Ministerul Justiției a organizat vineri, 10 martie, consultări publice, care au vizat protecția datelor cu caracter personal...