Eşti aici

emisiunea Media Azi

Pe parcursul lunii mai marcăm Zilele Libertății Presei. Cu această ocazie, constatăm, pentru a câta oară, că Republica...
В мае мы отмечаем Дни свободы печати. По этому случаю мы в очередной раз отмечаем, что Республика Молдова все еще имеет...
In May we celebrate the Press Freedom Days. On this occasion, we yet again note that the Republic of Moldova still has major...
În 2018, mass-media din Republica Moldova a activat și s-a dezvoltat în condiții grave, arată Indicele privind situația...
In 2018, Moldovan media worked and developed in critical conditions, as the shown by the 2018 Moldovan Press Status Index...
В 2018 году средства массовой информации в Республике Молдова работали и развивались в тяжелых условиях, о чем...
La 3 mai 2019, Consiliul de Presă va prezenta noul Cod deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Până atunci,...
3 мая 2019 года Совет прессы представит новый Деонтологический кодекс журналиста Республики Молдова. До тех пор должны пройти...
The Press Council will present a new Code of Ethics for Moldovan journalists on 3 May 2019. By that time representatives of civil society and a...