Eşti aici

Consiliul de presa

Consiliul de Presă din Republica Moldova a examinat în ședința din 28 noiembrie mai multe reportaje jurnalistice...
Совет прессы Республики Молдова рассмотрел в ходе заседания 28 ноября многочисленные журналистские репортажи, в...

During the meeting held on November 28, the Press Council of the Republic of Moldova examined several journalistic reports and found a...

Principalele încălcări ale Codului deontologic înregistrate de Consiliul de Presă, topul materialelor jurnalistice care aduc...
Основные нарушения Деонтологического кодекса, зафиксированные Советом прессы, журналистские материалы, привлекающие...
The main violations of the Code of Ethics found by the Press Council, top journalistic materials that bring the audience,...
Media Azi: În opinia Dvs., cât de liberi sunt astăzi jurnaliștii în R. Moldova?

...

Analizând modul în care unele instituţii de presă reflectă în ultimele zile subiecte legate de jocurile online care ar...
Проанализировав то, как некоторые СМИ в последние дни освещают темы онлайн игр, провоцирующих подростков к самоубийству;...

Having analyzed how some media outlets have been recently covering the topics related to online games that instigate teenagers to suicide;
...