Eşti aici

Instruire

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță înregistrarea la instruirea „Presa, democrația și alegerile. De ce...
Центр независимой журналистики (ЦНЖ) объявляет регистрацию желающих на участие в тренинге «Пресса, демократия и выборы....
Центр Независимой Журналистики (ЦНЖ) приглашает учителей начальных классов, преподающих на русском языке, пройти курс...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită învățătorii claselor primare care predau în limba rusă la un program de...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită învățătorii la un  program de instruire în domeniul educației pentru...
„Cele mai bune articole au cele mai bune citate. Miezul problemei trebuie să fie atât de succint, încât să...
«Самые лучшие статьи содержат самые удачные цитаты. Суть проблемы, изложенная в начале статьи, должна быть...
“The best articles have the best quotes. The core of the problem must be so brief, so that it fits in a nutshell...
Центр независимой журналистики объявляет о регистрации на тренинг «Визуализация данных – как делать скучное менее...
Centrul pentru Jurnalism Independent anunță înregistrarea la instruirea pe tema „Vizualizarea de date – cum facem atractivă...