Eşti aici

Instruire

Центр независимой журналистики (ЦНЖ) объявляет регистрацию желающих на участие в тренинге «Пресса, демократия и выборы....
Центр Независимой Журналистики (ЦНЖ) приглашает учителей начальных классов, преподающих на русском языке, пройти курс...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită învățătorii claselor primare care predau în limba rusă la un program de...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită învățătorii la un  program de instruire în domeniul educației pentru...
„Cele mai bune articole au cele mai bune citate. Miezul problemei trebuie să fie atât de succint, încât să...
“The best articles have the best quotes. The core of the problem must be so brief, so that it fits in a nutshell...
«Самые лучшие статьи содержат самые удачные цитаты. Суть проблемы, изложенная в начале статьи, должна быть...
Центр независимой журналистики объявляет о регистрации на тренинг «Визуализация данных – как делать скучное менее...
Centrul pentru Jurnalism Independent anunță înregistrarea la instruirea pe tema „Vizualizarea de date – cum facem atractivă...
The Independent Journalism Center announces the registration to the training in ‘Data View – How to Make the Monotonous...