Eşti aici

Instruire

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită învățătorii la un  program de instruire în domeniul educației pentru...
„Cele mai bune articole au cele mai bune citate. Miezul problemei trebuie să fie atât de succint, încât să...
«Самые лучшие статьи содержат самые удачные цитаты. Суть проблемы, изложенная в начале статьи, должна быть...
“The best articles have the best quotes. The core of the problem must be so brief, so that it fits in a nutshell...
Центр независимой журналистики объявляет о регистрации на тренинг «Визуализация данных – как делать скучное менее...
Centrul pentru Jurnalism Independent anunță înregistrarea la instruirea pe tema „Vizualizarea de date – cum facem atractivă...
The Independent Journalism Center announces the registration to the training in ‘Data View – How to Make the Monotonous...
14 jurnaliști și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale au fost instruiți pe 2-3 decembrie la subiectul „Fact-...

14 journalists and representatives of non-governmental organizations were trained on...

2-3 декабря, 14 журналистов и представителей неправительственных организаций...