Eşti aici

CCA

Tatiana Puiu, expertă în legislația media
 
Dreptul la libertatea de exprimare şi...
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat marți, 13 iunie, cererea de reperfectare a licenței postului de...
Координационный совет по телевидению и радио утвердил во вторник, 13 июня, заявку на переоформление лицензии телеканала TV 7...
The Broadcasting Coordinating Council approved on Tuesday, June 13, the application for re-licensing the TV 7 channel into TV...
În contextul modificărilor operate la Codul audiovizualului, potrivit cărora o persoană fizică sau juridică nu...
В контексте поправок к Кодексу телевидения и радио, согласно которым физическое или...
In the context of amendments to the Broadcasting Code, according to which an...
Jurnaliștii au așteptări mari de la noul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), Dragoș Vicol, ales...
Журналисты возлагают большие надежды на нового председателя Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Драгоша...
Journalists have great expectations from the new chairman of the Broadcasting Coordinating Council (BCC) Dragos Vicol,...