Eşti aici

CCA

Deținătorii mai multor licențe de emisie sunt obligați să păstreze numai două dintre acestea, într-o unitate teritorial-...
Centrul pentru Jurnalism Independent a organizat miercuri, 22 martie, un club de presă cu tema  „Televiziunea Digitală:...
В среду, 22 марта, Центр независимой журналистики организовал встречу клуба прессы на тему  «Цифровое телевидение: Что...
On Wednesday, 22 March, the Independent Journalism Center organized a press club with the theme “Digital Television: What do...
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a avertizat public, în ședința sa din 7 martie, postul de televiziune „Ren...
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) объявил предупреждение на своем заседании 7 марта телеканалу «Рен Молдова...
The Broadcasting Coordinating Council (BCC) at its meeting on March 7 publicly warned the “Ren Moldova” TV channel for...
Guvernul va examina miercuri, 1 martie, un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la secretul de...
В среду, 1 марта, Правительство рассмотрит законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о государственной тайне....
The Government will examine on Wednesday, March 3, a draft law on modifying and supplementing the Law on State Secret. The...