Eşti aici

CCA

The Centru Court of Chișinău ordered on April 17, 2018, the Broadcasting Coordinating Council (...
Постановлением от 17 апреля текущего года, суд мун. Кишинэу (сектор Чентру) обязал...
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) i-a obligat, prin decizia sa din 15 ianuarie, pe radiodifuzorii și...
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) решением от 15 января обязал вещательные организации и распространителей...
The Audiovisual Coordinating Council (ACC), through its decision of January 15, forced the broadcasters and service providers...
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a aprobat, în cadrul ședinței din 14 decembrie, după câteva luni...
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) в ходе заседания 14 декабря утвердил запрос на передачу лицензии на...
The Broadcasting Coordinating Council (BCC) approved at the meeting on December 14, after several months of postponement, the...
Comisia parlamentară pentru mass-media a audiat Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) în legătura cu modul în care...
The Parliamentary Commission for the Media heard the Broadcasting Coordinating Council (BCC) about how broadcasters ensure...