Eşti aici

Emisiune

Începând cu anul 2011, în spațiul informațional din R. Moldova au apărut zeci de site -uri de știri. Uneori însă autorii...
С 2011 года, в информационном пространстве Республики Молдова появились десятки новостных сайтов. Иногда, однако, авторы этих...
Dozens of news websites appeared in the information space of Moldova since 2011. Sometimes, however, the authors of these...
Fără a fi liberă presa nu-si poate îndeplini rolul de a informa, rolul de câine de pază al societății. Dar ce înseamnă...
Не будучи свободной, пресса не может информировать и играть роль сторожевого пса общества. Но что такое свобода прессы, как...
Without being free, the press cannot fulfill its role of informing and of being the watchdog of society. But what is freedom...
Prim-ministrul Pavel Filip invită oamenii de afaceri din Occident să investească în mass-media din Republica Moldova. Acest...
Премьер-министр Павел Филип приглашает деловых людей Запада инвестировать в средства массовой информации Молдовы. Это, по...
Prime Minister Pavel Filip invited Western business people to invest in the Moldovan media. This, according to the Prime...
Folosirea dronelor de către jurnaliști, ar putea fi limitată doar în zone special rezervate. Prevederea a fost inclusă în...