Eşti aici

Emisiune

Fără a fi liberă presa nu-si poate îndeplini rolul de a informa, rolul de câine de pază al societății. Dar ce înseamnă...
Не будучи свободной, пресса не может информировать и играть роль сторожевого пса общества. Но что такое свобода прессы, как...
Without being free, the press cannot fulfill its role of informing and of being the watchdog of society. But what is freedom...
Prim-ministrul Pavel Filip invită oamenii de afaceri din Occident să investească în mass-media din Republica Moldova. Acest...
Премьер-министр Павел Филип приглашает деловых людей Запада инвестировать в средства массовой информации Молдовы. Это, по...
Prime Minister Pavel Filip invited Western business people to invest in the Moldovan media. This, according to the Prime...
Folosirea dronelor de către jurnaliști, ar putea fi limitată doar în zone special rezervate. Prevederea a fost inclusă în...
Использование дронов журналистами может быть разрешено только в специально зарезервированных зонах. Это положение было...
The use of drones by journalists may be limited to specifically reserved areas. This provision was included into the new Air...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează emisiunea  „Media Azi”, realizată de Departamentul campanii și...