Eşti aici

Codul audiovizualului

Deținătorii mai multor licențe de emisie sunt obligați să păstreze numai două dintre acestea, într-o unitate teritorial-...
Deținătorii mai multor licențe de emisie sunt obligați să păstreze numai două dintre ele, într-o unitate teritorial-...
Владельцы нескольких лицензий на вещание обязаны сохранить только две из них в одной административно-территориальной единице...
Holders of multiple broadcasting licenses are required to keep only two of them in a territorial administrative district....
Parlamentul a adoptat joi, 30 martie 2017, în lectura a doua, proiectul de lege nr. 218 ce prevede modificări la Codul...
Guvernul pregătește un proiect de lege pentru completarea art. 27 - „Retragerea licenței de emisie” - al Codului...
Правительство готовит законопроект о внесении дополнений в ст.27 действующего Кодекса телевидения и радио, «Отзыв ...
Media Azi: CCA a monitorizat 14 posturi TV în cadrul acestei campanii electorale. Cum ați caracteriza, în linii...