Eşti aici

Oportunitati

Asociația Presei Independente (API) și UN Women Moldova anunță ediția a doua a concursului...
Приглашение подать заявку на семинар «Модернизация цифрового расследования, безопасности и обработки фэйкових новостей —...
Invitation to apply for the workshop "Upgrade of digital investigation, security and handling...
Școala de Studii Avansate în Jurnalism de la Chișinău, în parteneriat cu Deutsche Gesellschaft e...
Media Development Foundation вместе с Solidarity Fund PL запускают программу для главных редакторов и CEO коммерческих медиа...
Media Development Foundation, together with Solidarity Fund PL, is launching a program for...
Миссия ОБСЕ в Молдове организует двухдневный семинар по особенностям освещения темы многообразия и национальных меньшинств в...
The OSCE Mission to Moldova organizes a two-day workshop on the specifics of reporting on diversity and national minorities...
Misiunea OSCE în Moldova organizează un workshop de două zile cu privire la specificul reflectării diversității și...
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) ...