Eşti aici

Citește astăzi

Elaborarea proiectului de lege a fost dictată de necesitatea stringentă de îmbunătăţire a reglementărilor în domeniu de o...
Разработка законопроекта была продиктована острой необходимостью совершенствовать правовые нормы в данной сфере с тем, чтобы...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează o serie de activități de promovare a egalității de gen în cadrul...
Constatăm că autorităţile naţionale interpretează într-o manieră restrictivă prevederile Legii privind protecţia datelor cu...