Eşti aici

Termeni de referință: Concurs de selectare a autorilor pentru producerea pachetelor multimedia „Vecinii” în cadrul proiectului „Consolidarea independenței în mediile de comunicare din Moldova, Ucraina și Georgia”

10 Aprilie 2017
2908 afişări
 1. Informații generale
Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Internews implementează proiectul transfrontalier ”Consolidarea independenței în mediile de comunicare în Moldova, Ucraina și Georgia”.

Scopul proiectului este îmbunătățirea accesului la informații utile pentru cetățenii din Moldova, Ucraina și Georgia prin consolidarea capacității mass-mediei locale, aplicarea inovațiilor în jurnalism, încurajarea dialogului în rândul tinerilor. De asemenea, proiectul își propune instruirea persoanelor în etate privind accesul la Internet și stimularea colaborării între jurnaliștii din cele trei țări.

Prin toate activitățile sale, proiectul promovează valorile jurnalismului etic și integru, predilecția pentru relatarea factologică, independența politicii editoriale a instituțiilor de presă, libertatea exprimării, inclusiv online.

Componenta regională a acestui proiect prevede producția a șase pachete multimedia, intitulate „Vecinii“, care ulterior vor fi publicate de către partenerii din media locală din cele trei țări. Pe lângă aceasta, cele șase pachete vor fi publicate și pe un site special conceput.

Seriile de pachete multimedia „Vecinii” vor fi realizate de jurnaliștii din mass-media locală și națională din fiecare țară - Moldova, Ucraina și Georgia. Acestea pot include video, audio, materiale scrise, infografice, hărți interactive, jocuri, quiz-uri sau orice alte instrumente multimedia.
 
2. Subiectele acoperite de pachetele regionale
Fiecare dintre cele șase pachete multimedia „Vecinii“ va aborda un singur subiect, iar întregul proiect va acoperi șase teme diferite, relevante pentru publicul din toate cele trei țări. Fiecare țară implicată în proiect va fi responsabilă de producerea a două pachete regionale.

Ucraina:
- Rănile: teritoriul ocupat
- Secretele vinului (Vinăritul)

Moldova:
- Mlaștina oligarhiei
- Viitorul: Independența energetică

Georgia:
- Orașele și noi – dezvoltarea urbană
- Propaganda: războiul împotriva știrilor false. 

3. Produse și servicii așteptate
Fiecare pachet va conține de la trei până la cinci materiale multimedia, în funcție de complexitatea lor, care vor fi produse folosind instrumente moderne de jurnalism vizual interactiv. Materialele trebuie să fie atractive, accesibile și să reprezinte diferite categorii de materiale, cum ar fi reportaje, mini-documentare, quiz-uri etc..

Fiecare pachet va include povestiri din toate cele trei țări. O cerință pentru participarea la concurs este capacitatea candidatului de a organiza deplasări pentru jurnaliști în Georgia și Ucraina, precum și de a acorda asistență jurnaliștilor din Georgia și Ucraina, care se vor deplasa în Moldova pentru producerea istoriilor lor regionale.

Pentru a realiza un pachet multimedia, autorii vor colabora și vor stabili parteneriate cu ONG-uri, experți și think-tank-uri din Georgia, Moldova și Ucraina, ale căror activități sunt legate de subiectele pachetelor multimedia.
 
4. Buget
Bugetul pentru realizarea unui pachet multimedia este de 6000 de dolari SUA. Această sumă va acoperi cheltuielile de producție, salariile și cheltuielile de deplasare. CJI va procura direct bilete de călătorie pentru producători, deducând valoarea acestora din suma de 6000 de dolari.
 
5. Calendarul de realizare a pachetelor multimedia
Autorii selectați vor avea la dispoziție până la 3 luni pentru a pregăti un pachet multimedia. Ordinea producerii materialelor și termenele finale vor fi stabilite împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent, după anunțarea câștigătorilor.
 
6. Obligațiile și responsabilitățile autorilor selectați
Câștigătorii vor produce pachetele multimedia „Vecinii“ în conformitate cu termenele- limită și conceptele de producție, stabilite împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent.

Pentru producerea pachetelor multimedia, autorii selectați vor efectua următoarele lucrări:

 • Dezvoltarea conceptului de producție, care urmează să fie aprobat în continuare de Centrul pentru Jurnalism Independent;
 • Producerea materialelor (filmare și editare video, scrierea textelor, realizarea  infograficelor (dacă este necesar) și alte componente ale pachetului multimedia, cum ar fi animație, jocuri, concursuri, teste etc. (dacă este cazul);
 • Trimiterea jurnaliștilor (parte a grupului de autori selectat) într-o vizită de documentare în Georgia și Ucraina pentru a lucra la temele acoperite de Moldova;
 • Asigurarea suportului pentru echipa/echipele de creație care vor veni din Georgia și Ucraina pentru a lucra la subiectele lor. Acest fapt presupune oferirea de asistență logistică, identificarea istoriilor, a respondenților etc.;
 • Coordonarea muncii în comun cu Centrul pentru Jurnalism Independent, și autorii selectați din Georgia și Ucraina pentru a produce toate pachetele într-un stil similar.
Centrul pentru Jurnalism Independent își asumă dreptul de a publica pachetele multimedia „Vecinii“. Toate produsele multimedia vor fi puse la dispoziție pentru publicare / difuzare la nouă instituții mass-media locale din  Moldova, nouă mass-media locale din Georgia și nouă mass-media locale din Ucraina, partenere ale proiectului.
 
7. Condiții pentru participarea la concursul de pachete  multimedia „Vecinii“ 
 • Cel puțin trei ani de experiență în mass-media;
 • Capacitate demonstrată de a produce materiale jurnalistice multimedia, însoțite de mostre publicate (infografice, video, imagini, galerii foto, articole, quiz-uri);
 • Flexibilitate și capacitate de a lucra sub presiunea termenelor-limită;
 • Experiență de lucru în alte țări ca jurnalist, reporter, corespondent etc. va fi un mare avantaj;
 • Colaborarea anterioară cu ONG-uri și reprezentanți ai societății civile, inclusiv străine, este un avantaj;
 • Experiența anterioară în realizarea materialelor la tema/temele selectate este un avantaj. 
8. Conținutul dosarului
 • Prezentarea generală a jurnaliștilor/instituției participante, inclusiv un portofoliu cu cel puțin trei materiale (numai dosarele care vor include exemple de materiale multimedia vor fi analizate). Dosarul poate conține și alte tipuri de materiale, în cazul în care acestea demonstrează expertiza relevantă a participantului);
 • CV-urile autorului/echipei implicați în producerea pachetelor multimedia;
 • Proiectul conceptului general/draftul scenariilor pentru pachetul/pachetele multimedia; 
 • Bugetul pentru producerea pachetelor multimedia, inclusiv costurile salariale, onorarii, costurile pentru a acoperi deplasările în Georgia, Ucraina și Moldova (în caz de necesitate). Bugetul ar trebui să includă o descriere narativă explicită a costurilor;
 • Două scrisori de intenție de la ONG-uri, experți, think tank-uri cu care se va colabora pe parcursul realizării pachetelor multimedia;
 • Scrisorile de intenție de la potențiali parteneri din Georgia și Ucraina vor constitui un avantaj; 
9. Criterii de selectare
Un grup de experți va selecta producătorii pachetelor „Vecinii“ în urma unui concurs. Dosarele pot fi depuse de către jurnaliști individual sau instituții mass-media care reprezintă presa scrisă, radio, televiziune sau online, studiouri de producție, care ar putea colabora cu organizațiile societății civile sau think tank-uri și vor delega o echipă pentru proiect. Fiecare candidat poate depune un dosar pentru a produce 1-2 pachete.
 
Dosarele vor fi evaluate în funcție de:
 •  Calitatea ofertei tehnice, inclusiv întrunirea tuturor elementelor obligatorii ale dosarului;
 • Calitatea ofertei financiare, care nu va depăși suma de 6000 $ pentru fiecare pachet multimedia produs.
Câștigătorii vor fi desemnați de un juriu al proiectului, pe baza unui sistem de punctaj după cum urmează:
A) Calitatea ofertei tehnice reprezintă 80% din valoarea totală a dosarului;
B) Calitatea ofertei financiare reprezintă 20% din valoarea totală a dosarului.
 
      A.1. Criterii de evaluare a ofertei tehnice
 • Profesionalismul participantului la concurs (instituția/ participantul(ții) să aibă capacitatea de a finaliza proiectul, reputația și atașamentul față de standardele de etică profesională; diversitatea materialelor, conceptul propus să demonstreze că solicitantul are abilități tehnice și experiență suficientă pentru a produce pachete multimedia de succes) - maximum 25 de puncte;
 • Calitatea portofoliului (calitatea materialelor din portofoliu, rolurile în echipă sunt clare în ceea ce privește proiectul, conceptul arată că aplicantul înțelege obiectivele proiectului, experiență anterioară de acoperire a subiectelor de interes public major) - maximum 25 de puncte;
 • Calitatea conceptului general al pachetelor multimedia (noutatea/originalitatea conceptului propus; diversitatea elementelor multimedia utilizate; claritatea și coerența conceptului propus; durabilitatea (potențialul de a dezvolta / continua producția de materiale multimedia după încheierea proiectului ) - maximum 30 de puncte. 
            B.1 Criterii de evaluare a ofertei financiare
- Coerența și claritatea descrierii categoriilor de cheltuieli (maximum 10 puncte);
- Buget rezonabil, precum și valorificarea la maximum a resurselor disponibile în ceea ce privește calitatea și numărul de produse oferite (maximum 10 puncte).
 
10. Termenul-limită de prezentare a dosarelor
Ofertele vor fi expediate în limbile română sau rusă la adresa de e-mail coordonator@ijc.md până la data de
5 mai 2017, ora 18.00 sau prezentate fizic la sediul CJI, pe adresa:
Centrul pentru Jurnalism Independent,
Str. Sciusev 53, MD 2012
Chișinău, R. Moldova
 
Persoană de contact: Rodica Catareu, coordonatoare de proiect, tel.: 022 213 652.