Eşti aici

Termeni de Referință: Concurs de selectare a 6 parteneri media locali din Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea Independenței Media în Europa și Eurasia”

29 Noiembrie 2018
1438 de afişări
1. Informație Generală
Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Internews, lansează proiectul transfrontalier: „Consolidarea independenței media în Europa și Eurasia”. Proiectul reprezintă o inițiativă de sprijinire a instituțiilor media independente regionale din Europa de Est, Balcani și Caucaz, care are drept scop îmbunătățirea accesului cetățenilor la informație de încredere despre subiecte locale, regionale și internaționale de interes public. Prin aceste activități, proiectul va promova jurnalismul etic, onest și factual, independența politicilor editoriale și libertatea de exprimare.
 
În Moldova, 6 instituții media vor fi selectate drept parteneri de către un juriu competent. Partenerii locali pot fi instituții care lucrează în presa scrisă, radio, televiziune și online, care dețin un site web și au posibilitatea să publice materialele proiectului online, inclusiv pe rețelele de socializare.

Cei șase parteneri media vor fi implicați în producerea materialelor multimedia și publicarea activităților precum:

 • Publicarea și promovarea pachetelor multimedia naționale „Moldova Plus”, care vor fi pregătite de partenerii media naționali pentru a îmbogăți conținutul partenerilor locali. Vor fi cinci pachete pe an (10 pe durata proiectului), iar fiecare pachet va acoperi câte un subiect. Fiecare pachet național va conține 3 materiale multimedia relevante subiectului, produse utilizând instrumente vizuale moderne.
 • Adaptarea pachetelor multimedia la interesele comunității în care lucrează. Aceasta presupune că partenerii locali vor produce până la 10 pachete multimedia locale, cu câte trei materiale fiecare. Perioada de producție și adaptare a fiecărui pachet multimedia local va fi de până la 2 luni.
 • Opțional, publicarea pachetelor multimedia regionale, cu produse din țările participante în proiect, intitulate „Vecinii”. 
Pachetul multimedia „Moldova Plus”, atât versiunea națională cât și locală, ar trebui să includă text, video, audio, fotografii și alte elemente interactive care captează atenția și aduc noi vizitatori pe site, precum infografice, jocuri, quiz-uri, etc.

Subiectele materialelor naționale și locale vor fi selectate de către juriu în comun cu partenerii locali, urmând să reflecte interesele și necesitățile acestora. Subiectele de interes public vor fi din domeniile: politic, electoral, economic, afaceri, mediul înconjurător, educație, corupție, integrare europeană și relații internaționale, migrație, minorități (inclusiv persoane cu dizabilități), sănătate, protecție socială, agricultură și conflicte. Formatul poate fi unul analitic sau de informare și divertisment, pentru a spori implicarea publicului.

Partenerii locali vor beneficia de mai multe instruiri și consultări care îi vor ajuta să-și îmbunătățească practicile editoriale, multimedia și de business și vor fi ghidați de mentori să pună în aplicare noile abilități.

Partenerii media locali vor fi încurajați să creeze istorii în formate noi pentru ei și, de asemenea, să-și diversifice conținutul pentru a-l face cât mai atractiv pentru public, prin următoarele activități:

- Instruire în utilizarea instrumentelor multimedia și mentorat: axată pe furnizarea know-how-urilor și expertizei care va ajuta partenerii să producă propriile materiale de nivel tehnic avansat, utilizând multiple surse, tehnici de verificare, dovezi susținute de fapte și tehnici interactive de implicare a audienței.
- Instruire în afaceri și mentorat: axată pe consolidarea abilităților în creșterea audienței, diversificarea businessului, monetizarea conținutul online și vânzări. 

Instituțiile media locale selectate vor colabora ca parteneri pe întreaga perioadă a proiectului „Consolidarea independenței media în Europa și Eurasia” (Noiembrie 2018 – Septembrie 2020), și își asumă responsabilitatea să se implice în alte activități, precum distribuirea produselor. Implicarea în aceste activități va fi stabilită împreună cu organizatorii proiectului.
Șase instituții media locale pot solicita sprijin de până la 5600 USD pentru implicare în aceste activități.
 
2. Produse și servicii

 • Până la 10 pachete multimedia, care vor conține fiecare câte 3 materiale pe subiectele selectate, produse și publicate de partenerii locali cu suportul grantului;
 • Publicarea și promovarea a 5 pachete multimedia naționale „Moldova Plus”, pe an. 
Materialele ar trebui să fie atractive și accesibile, să includă elemente multimedia interactive (text, video, audio, fotografii, infografice, jocuri, quiz-uri, videografice, prezentări audio, etc.). Materialele trebuie adaptate și plasate online, indiferent de formatul principal cu care lucrează partenerii locali. Toate subiectele pentru pachetele „Moldova Plus" vor fi sugerate de partenerii locali în conformitate cu tema pachetului general și aprobată de comitetul de selecție al proiectului.
 
3. Obligațiunile și responsabilitățile partenerilor
 • Să propună subiectele și conceptele materialelor pentru pachetul/pachetele multimedia naționale, adaptate conform intereselor și necesităților locale.
 • Să producă pachete multimedia locale, ceea ce include publicarea și promovarea acestora pe propriile platforme și canale, inclusiv online.
 • Lucrul cu editorii/ mentorii desemnați să ghideze partenerii locali și coordonarea cu mentorii a unui plan de producere și a termenelor-limită;
 • Publicarea versiunii naționale a pachetelor multimedia „Moldova Plus” și promovarea acestora pe propriile platforme și canale, inclusiv online;
 • Publicarea și promovarea pachetului multimedia transfrontalier „Vecinii” pe propriile platforme și canale, inclusiv online;
 • Participarea în activități de consolidare a capacităților (instruiri, mentorat, etc.);
 • Raportarea periodică a activităților și cheltuielilor într-un format stabilit. 
4. Criteriile de eligibilitate
 • Să reprezinte o instituție de presă scrisă, radio, televiziune sau online;
 • Să fie situată în afara capitalei;
 • Să demonstreze angajament față de jurnalismul etic și profesionist;
 • Să funcționeze de cel puțin un an pe piața media;
 • Să dețină un site funcțional;
 • Să demonstreze flexibilitate și abilitatea de a lucra sub presiunea termenelor-limită. 
5. Criteriile de selecție
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
 • Calitatea ofertei tehnice, inclusiv completarea tuturor cerințelor obligatorii din formular și claritatea propunerii de publicare și adaptare a pachetelor;
 • Calitatea ofertei financiare, care să nu depășească 5600 USD pentru adaptarea și publicarea pachetului „Moldova Plus” și producerea propriilor materiale. 
Câștigătorii vor fi desemnați de comitetul de selecție al proiectului în baza unui punctaj care presupune:
 1.  Calitatea ofertei tehnice - 90% din valoarea totală a dosarului;
 2. Calitatea ofertei financiare - 10% din valoarea totală a dosarului. 
1.1 Criteriile de evaluare pentru oferta tehnică:
 • Profesionalismul participanților: capacitatea de a duce la bun sfârșit proiectul, reputația și angajamentul demonstrat față de jurnalismul etic și profesionist, definirea clară a rolurilor în echipă, abilitățile tehnice și experiența necesară, înțelegerea obiectivelor proiectului, potențialul de a continua producerea materialelor multimedia după încheierea proiectului – maximum 25 puncte;
 • Calitatea portofoliului: gradul de realizare și diversitatea materialelor, experiența abordării subiectelor de interes public cu ajutorul instrumentelor multimedia – maximum 25 puncte;
 • Calitatea conceptului de adaptare și publicare: originalitatea, claritatea și coerența conceptului, diversitatea elementelor multimedia și propuneri de materiale bine formulate – maximum 40 puncte. 
2.1 Criteriile de evaluare pentru oferta financiară:
 • Coerență și claritate în descrierea cheltuielilor (maximum 5 puncte);  
 • Utilizarea eficientă a bugetului (maximum 5 puncte). 
6. Programul de producție
Perioada de pregătire a unui pachet multimedia este de 4 săptămâni. Ordinea și termenele-limită vor fi stabilite împreună cu organizatorii, după anunțarea câștigătorilor. Perioada de producere și adaptare a fiecărui pachet multimedia este de până la 2 luni. Pachetele vor fi publicate o dată la fiecare două luni în perioada ianuarie 2019 - iunie 2020.
 
7. Bugetul
Cele șase instituții media vor primi granturi în valoare de 5600 USD fiecare, care vor fi transferate în tranșe pe perioada desfășurării proiectului. Grantul va acoperi - dar nu se limitează la - producția, publicarea și salariile.
 
8. Depunerea dosarelor
Candidații interesați trebuie să completeze și să depună formularul de aplicare.
 
9. Termen-limită
Dosarele trebuie completate în limba română sau rusă și depuse până pe data de 30 decembrie 2018, ora 18.00. Persoană de contact: Rodica Catareu, coordonatoare de proiect, tel. 022 213 652, e-mail: coordonator@ijc.md.