Eşti aici

Termen extins: CJI solicită oferte de preţuri pentru servicii de redactare

24 Ianuarie 2018
791 de afişări
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, constituită în formă organizatorico-juridică de „instituţie privată”, care acordă asistenţă jurnaliştilor şi instituţiilor media din Republica Moldova.  
Misiunea CJI este de a facilita dezvoltarea unei societăți informaționale prin consolidarea unei prese libere și viabile, inclusiv new media,  prin intermediul proiectelor ce oferă educație în domeniul jurnalismului și relații cu publicul, campanii de media advocacy, cercetare, media literacy și produse jurnalistice nonprofit.

Produs solicitat: servicii de redactare în limbile română și rusă
Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, juridic.

Persoanele selectate vor redacta  rapoarte de monitorizare, diverse studii/cercetări realizate de CJI. Persoanele interesate sunt încurajate să acceseze  portalul  www.media-azi.md pentru a lua cunoștință  de activitatea CJI și specificul materialelor publicate. 
Perioada:  ianuarie -  decembrie 2018. Persoanele selectate vor efectua redactări la solicitare, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de CJI.

Cerinţe:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor solicitate;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniul mass-media, socio-politic;
 • Experiență  convingătoare de redactare;
 • Disponibilitatea de a  presta serviciile solicitate în perioade restrânse de timp.
La concurs pot participa atât persoane fizice, cit si persoane juridice.  

 Oferta va include:

 • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
 • Certificatul de înregistrare sau  licența (în cazul persoanelor juridice);
 • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de redactare pentru  fiecare limbă. 1 pagină = 2000 semne  cu spații. Prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit, plățile pentru asigurarea medicală, fondul de pensii).
 
Limba de lucru Preț pentru 1 pagină în regim normal Preț pentru 1 pagină în regim de urgență
Română
 
   
Rusă    

 

 
Vă rugăm să completați oferta financiară conform acestui tabel.
Criterii de evaluate a ofertelor
Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:
 • Experiența candidaților;
 • Oferta financiară.
Evaluarea ofertelor se va derula în 2 etape:
 • proba dosarelor;
 • proba scrisă.
Persoanele preselectate vor fi invitate la proba scrisă, care se va desfășura la CJI.
Ofertele pot fi depuse la adresa  info@ijc.md   până la data de  1 februarie 2018.
Pentru detalii: 0 22 21 36 52, Liliana Croitor, coordonatoare de proiecte.