Eşti aici

Termen extins: Cerere de ofertă privind selectarea unei companii sociologice pentru realizarea unui studiu de audiență a mass-media

14 August 2018
1079 de afişări
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță concursul de selectare a unei companii sociologice pentru realizarea unui studiu de audiență a mass-media în rândul consumatorilor la nivel național.Studiul va include date despre audiența posturilor TV și radio, precum și a presei scrise din Republica Moldova, la nivelul localităților urbane și rurale.

Calificări necesare: compania interesată trebuie să aibă minim trei ani de experiență în domeniul cercetărilor sociologice, în special în desfășurarea studiilor de audiență; abilități de cercetare calitativă și cantitativă; capacitatea de a întocmi rapoarte analitice, inclusiv infografice cu date relevante.

Responsabilități

Compania selectată va urma să:

  • realizeze un raport general care va include date despre audienta TV, radio și presă scrisă, la nivel urban și rural;
  • să prezinte toate anexele cu datele colectate și prelucrate;
  • să ofere produsul final într-un format accesibil, care va permite ulterior realizarea de modificări sau redactări, dacă va fi necesar.
Durata contractului: septembrie – octombrie 2018
Dosarul de participare trebuie să includă:o prezentare a organizației (CV-ul organizației), specificând experiența în prestarea serviciilor solicitate de CJI;
  • descrierea metodologiei de cercetare;
  • calendarul activităților planificate;
  • oferta financiară (prețurile indicate în ofertă sunt fixe și nu pot fi schimbate).Dosarele recepționate vor fi evaluate de către CJI conform următoarelor criterii:experiența în domeniul cercetărilor sociologice;
  • calitatea ofertei tehnice;
  • calitatea ofertei financiare.Toate companiile participante vor fi informate privind decizia finală până în data de 24 august.
Dosarele de participare vor fi expediate la adresa: cmogildea@ijc.md

Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. 022 213 652.                                      

Persoană de contact: Cristina Mogîldea Leva, șefa Departamentului Media Azi și Cercetare. Termenul-limită de prezentare a ofertelor: vineri, 24 august 2018.

Studiul de audiență va fi realizat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, prin intermediul Ambasadei Suediei în Chișinău.

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este prima organizație de media care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova, având scopul de a contribui la consolidarea unei prese libere și viabile, prin intermediul proiectelor ce oferă instruire în domeniul jurnalismului și relațiilor cu publicul, campanii media, advocacy, cercetare și educație media.

CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei.CJI oferă șanse egale de angajare tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.