Eşti aici

Tender privind selectarea unei companii sociologice /expert independent pentru evaluarea unui proiect implementat de CJI

06 Noiembrie 2014
2648 de afişări
Centrul pentru jurnalism independent (CJI) invită companiile sociologice şi experţii independenţi să participe la un tender pentru evaluarea proiectului “Fortificarea cadrului legislativ în domeniul mass-media din Republica Moldova”. Proiectul este implementat de CJI  în perioada iunie 2013 – decembrie 2014.

Sarcini: Evaluatorul va analiza principalele componente ale proiectului CJI pentru a stabili eficacitatea, funcţionalitatea şi relevanţa activităţilor din cadrul proiectului, impactul asupra grupului ţintă şi durabilitatea proiectului. De asemenea, evaluatorul va întocmi un raport analitic, bazat pe rezultatele cercetării.

Eligibilitate: la tender pot participa atât organizaţiile specializate, cât şi experţii independenţi, care activează în R. Moldova.

Calificări necesare: Participanţii la tender trebuie să aibă minimum doi ani de experienţă în domeniul cercetărilor sociologice şi a evaluării proiectelor şi programelor; abilităţi de cercetare cantitativă şi calitativă; capacitatea de a întocmi rapoarte analitice, precum şi să cunoască limbile română, rusă şi engleză.

Durata contractului: 25 noiembrie 2014 – 25 decembrie 2014.

Dosarul de participare trebuie să includă: o descriere a metodologiei de cercetare, calendarul activităţilor planificate,  bugetul cercetării, o prezentare a organizaţiei cu detalii despre experienţa în domeniu şi CV-urile participanţilor la cercetare.

Dosarele de participare la tender pot fi expediate la:
email: mlu@ijc.md sau olegpostovanu@gmail.com, fax: (022) 22 66 81; adresa: CJI, str. Şciusev 53, Chişinău, MD 2012. Pentru detalii: tel. (022) 21 36 52, 22 75 39. Persoană de contact: Oleg Postovanu.

Termenul-limită de prezentare a dosarelor de participare: 20 noiembrie 2014. 

Despre proiect: activitățile proiectului au început  în iunie 2013 și se vor încheia in ianuarie 2015. În cadrul proiectului, a fost monitorizată evoluția cadrului normativ, precum și situația presei, concluziile servind la elaborarea raportului anual asupra situației mass-media și a buletinelor legislative. De asemenea, a fost analizată situația curentă privind accesul presei la informațiile de interes public. Au fost organizate instruiri pentru jurnalişti, dedicate aplicării legislației cu privire la defăimare și accesul la informație.

Proiectul se desfăşoară cu susţinerea financiară a organizaţiei suedeze “ Civil Rights Defenders” , partener CJI.